Uzmanlık alanları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Radyolojisi
Çocuk Nefrolojisi
Büyüme ve Gelişme
Adolesans
Yenidoğan
Tıp tarihi
Biyoistatistik

Dernek Üyelikleri
İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği,
Türk Pediyatri Kurumu,
Türk Tıp Tarihi Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği,
Association of European Paediatric Cardiologists,
European Society for Cardiology,
American Society for Human Biology,
European Anthropology Society,
Türkiye Tıp Akademisi
İstanbul Filateli Derneği
American Thematic Philatelists (Medical Subject Unit)
Federation International de Philatelie (Gruppments Thematique Medicine et Pharmacie)