*** Yayın Özetlerini görüntüleyebilmek için rakamlara tıklayın ***
                                         *** Click for Summaries ***
         *** Numbers in red denote existence of English summaries


1- Çocuk Kardiyolojisi ile ilgili olanlar
(Pediatric Cardiology)


EKG çalışmaları (Electrocardiography)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe
Vak'a dizisi
Derleme
Vak'a bildirisi
Özet
1, 2, 3, 4, 5, 6, 15,17,18, 19, 21, 30, 48, 58, 73, 86,87, 135, 137, 209,228
* İngilizce


Röntgen toraksla ilgili yayınlar (Chest X-ray)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe
Vak'a dizisi
Derleme
Vak'a bildirisi
Özet


Fonokardiyografi (Phonocardiography)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe

Hemodinami ve bağıntıları ile ilgili yayınlar (Hemodynamics)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe
Vak'a dizisi
Derleme
Vak'a bildirisi
Özet
1, 2,3, 4, 6,
15, 17, 18,
19, 21, 25, 48,113,206, 224
* İngilizce


Angiokardiyografi (Angiocardiography)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Vak'a dizisi
Vak'a bildirisi
Özet
3, 4, 6, 15,18,
19, 21,113,
28, 33,
37, 167


Ekokardiyografi (Echocardiography)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Vak'a dizisi
Özet


Kongenital Kardiyovasküler Anomaliler (Cardiovascular anomalies)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe
Vak'a dizisi
Derleme
Vak'a bildirisi
Özet
*= İngilizce; °= Yeni sendrom (ayrıntılar->yapısal kardiovasküler anomaliler)Kalp Anomalili Sendromlarla ilgili olanlar: (Syndromes with cardiac involvement)
22) Williams-Beuren S.; 44) Friedreich Ataksisi; 48) Ellis-Van Creveld S.; 113) Onat-Onat-Domaniç S.; 117) Osteo-Onycho-Arthro -Dysplasia S.; 157) Scimitar S.; 168) Post-Axial Hexodactily + Tek Atrium; 167) Cantrell-Haller-Ravich S.; Holt-Oram S.(60,126,169).

Yapısal Kardiyovasküler Anomaliler
ASD
3,6,15,19,21,104,125,126,198,
VSD 6,15,19,21,23,36,52,84,140,148,150,151,153,
154, 155, 156,198,206,211,212,214,221
PDA 6,15,19,21,198,
Aorto-Pulm.SD 6,15,19,21,95,
LV-RA communic. 211
Fallot tetralojisi 6,15,16,17,18,19,21,23,34,35,
36,52,117,148,198,
Triküspit atrezisi 6,13,15.19,21,198,
B A Transpozisyonu 6,12,15,19,21,198, 215
Aort stenozu
-supravalvüler
22,198,
-valvüler 6,15,19,21,198,
-subvalvüler 6,15,19,21,22,113,198,
Aort Koarktasyonu
preductal 198,
post ductal 6,15,19,21,
abdominal 28,37,198,
Arcus Aorta anomalileri 6,15,19,21,102,103,
Arter hastalıkları 33(renal),173,
Pulmoner stenoz
-valvüler 6,15,19,21,23,25,36,148,165,198,
-infundibuler 6,15,19,21,198,
-supravalvüler 22,198,
Ebstein anomalisi 6,15,19,21,198,
Sistemik venlerin anormal dönüşü 14,
Mitral anomalileri 5,6,15,19,21,23,
Koroner arter anomali ve hastalıkları 94
Düzeltilmiş Transpozisyon 6,15,19,21,
Levokardi 5
Tek ventrikül 6,12,15,19,21,198,
Truncus a. comm. 6,12,15,19,21,198,
Hipoplastik sol kalp sendromu 6,15,19,21,
Kalbin Malpozisyonları 5,6,15,19,21,198,
Pulmoner venlerin anormal dönüşü 3,6,15,19,21,96,97,157,
Tek atrium 48,60,168,198,
Nadir diğer anomaliler 96,106,167,168,

İnvaziv kardiyoloji: 215 (balon atrial septostomi)

Kongenital kalp anomalisi dışında kalp tutulumu:
44) Friedreich Ataksisi, 58) Sick Sinus S.;
84) Myositis Ossificans Progressiva; 88 ve 94) Homozygot Betahiper-lipoproteinemi;
117) Knee-Patella S.;
168) Cantrell S.;
Holt-Oram S: 60, 126,169;


Diğer kardiyovasküler hastalıklar:

Kardiyomiyopati 30,31, 38, 44,86,198,207,
Romatizmal kapak hastalıkları-> Akut Romatizmal Ateş
Ateroskleroz : 94
Kalp tümörleri: 158
Kalp Hast. İlâç Kullanımı: 67,131,180,
Sendromlar 22,45,48,60,113,126,157,167,168,169,
Yenidoğan 27,89,
Disritmiler 58,207
Pacemaker 58,207,


Kalp Hastalıkları :

izlem: 135,137,140,153,154,155,163,164,166,189,190,206,209,211,212,
214
Kalp kateterizasyonu 1,3,4,11,23,36,140,
Anjiyokardiyografi 6,15,19,21,28,37,
Pulm.HT 1,11,33, 39, 87, 92, 150, 151,148,153,154,155,156,206,211,214,221
Sistemik HT 28,33, 37,39,51,75,76,87,92,93,
Ayırıcı tanı 6,10,12,15,19,21,23,25,123,124,Akut Romatizmal Ateş (Acute Rheumatic Fever)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Vak'a dizisi
Derleme
Özet
83) İmmunglobulinler; 85) SGOT ve SGPT enzimleri;
127) ASO değerleri
MY prognozu: 119,135,189
MY+ AY prognozu: 120,137Hipertansiyon (Hypertension)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe
Vak'a dizisi
Derleme
Vak'a bildirisi
Özet
-------
------
Abdominal koarktasyon: 28,37
Renal arter stenozları: 33
Akut glomerulonefrit: 20,39,75,76,87,92,93Vak'a Bildirileri (Case Reports)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Kardiyoloji ile ilgili
Kalp dışı
Özet


Kalp dışı:
9) Gargoylism; 26) Pilor stenozu; 32) Wissler hastalığı;
47) Poland S.; 99) Kronik granulomatoz; 105) Duodenal stenoz; 121) Yeni bir disostoz Sendromu; 122) Langer-Giedion S.;

Kalple ile ilgili olanlar:
-> Kongenital Kardiyovasküler Anomaliler

Derlemeler
7, 9,10, 27, 28,37,48,51, 67, 68,89, 104,106,108,123-125, 148,167,Diğer Çocuk Hastalıklarında Kalp tutulumu

- Akut Glomerulonefrit (Acute Glomerulonephritis)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçe
Özet
20, 39,
92, 93


- Kas hastalıkları (Myopathies)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Vak'a dizisi
Vak'a bildirisi
Özet
Progressiv musküler distrofi: 30, 31, 38,73, 74, 86,
47) Pektoral kas eksikliği ve mamma hipoplazisi (Poland Sendromu);
84) Myositis ossificans.- Juvenil Romatoid Artrit (Juvenile Rheumatoid Arthritis)

Yabancı/ İ.Med'e giren
Türkçekitap
Vak'a dizisi
Vak'a bildirisi
Özet
115) Sistemik forma; 118) Perikardit; 127) ASO değerleri
Kardiyoloji tarihi: 128, 132-134, 141, 2082- Büyüme ve Gelişme ile ilgili olanlar (Growth and Development)

Somatik Büyüme ve hızı (Growth rate)

Yabancı/ İndex medicus'a giren
Türkçe
Derleme
49, 50, 61 62,
63,64,
66, 79, 116,


Sosyo-ekonomik Düzeyin büyümeye etkisi (Socio-economic status and growth)

Yabancı/ index med'e giren
Adolesans fizyolojisi
Derleme
Özet
57, 61, 62, 63,
64, 65, 91


Sekonder Seksüel Gelişme (Secondary Sexual Development)

Yabancı/ İndex Med'e giren
Adolesans fizyolojisi
Vak'a bildirisi


Menarş Yaşı (Age of Menarche)

Yabancı/ İndex Med'e giren
Adolesans fizyolojisi
24, 49, 50, 57, 61,
62,63, 64,91, 98,116


Kemik Olgunluğu (Skeletal Maturation)

Yabancı/ İndex Med'e giren
Adolesans fizyolojisi
Derleme


Kemik uzaması (Bone Growth)

Yabancı/ İndex Med'e giren
Kitap


Sesam kemikcikleri (Sesamoid bones)

Yabancı/ İndex Med'e giren
Adolesans fizyolojisi


Erişkin boyunun öngörülmesi (Prediction of Adult Height)

Yabancı/ İndex Med'e giren
Türkçe
Derleme
*= index'e girmeyen ingilizce araştırma


3- Tıbbî Filateli ve Tıp Tarihi (Medical Philately)
*** Konuyla ilgili bilgi için tıklayınız ***

Yabancı Dergi
Türkçe
53) Mikroskop; 56) Türk hekim ve hastaneleri; 107) Malarya; 109) Tb-mikrobu ve Robert Koch; 129) Mehmet Akif Ersoy,
130) Tevfik Salim Sağlam; Tzanck : 136, 138; H Kalk: 139; R.Houdin: 171;
Eczacılık, farmakoloji veya bitkisel drog: 114, 131, 172, 178-188.
İnfeksiyon, mikrobiyoloji ve immunoloji: 159, 160, 170, 174
Kardiyoloji ve tarihi: 128, 132-134, 141,208
Tıbbî Kongreler: 142-146,
4- Diğer
(Others)

161) Tıbbî istatistik metodları (Medical statistical Methods)