ŞİİR ve DÜŞÜNCELER

Hisler coştuğunda
Ya da kırıldığında
Açılacak kimse yokluğunda...
Dökersin yazıya
Psikoterapi etkisiyle
Rahatlarsın...
Eğer hissettirebilirsen
Okuyanı bu yazılarınla
Ona şiir diyebilirsin

Bunları müzikle ifade edebiliyorsan
Ve dinleteni duygulandırabiliyorsan
O zaman da bestecisin

John Donne dört asır önce şöyle demiş:

Yer kabuğundaki dar kıvrımlı yarıklar
Deniz suyunun zararlı tuzunu nasıl süzüp alırsa
Düşündüm ki yatışır benim de içimdeki acılar
Dizeler arasından süzülüp arınırsa

Yıllarca paylaşamadığım duygularımı
Döktüm yazıya iki dönem
Biri orta yaşlılıkta kısa süren,
Az duygusallık, biraz da felsefe
Öteki son evlilik maceram.

İkincisi doludur duygularımla
Saflığımla, aldanışlarımla
Her safhayı çok güzel anlatır
Belge niteliğindeki satırlarımla

***

ARUZLU ŞİİRLERİM (1976)

DÜŞÜNCELER

AŞK ÜSTÜNE

ÖZLENEN AŞK

X- MAŞUKALARA

CENNETİM BÜYÜKADA

YAŞLILIK

KATILIMCI SİYASET

APPENDİX