Prof.Dr. Teoman Onat'ın Kitapları

1- Schad N, Künzler R und Onat T: Differentialdiagnose Kongenitaler Herzfehler. Synopsis von Röntgenbild, Elektrokardiogramm und Phonokardiogramm. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1963. 450 Sayfalık Kitap. (Yayın No.6)

2- Schad N, Künzler R und Onat T: Diagnostico Diferencial de las Cardiopatias Congenitas. Editorial Labor S.A., Barcelona 1965. (Yayın No. 15)
3- Schad N, Künzler R und Onat T: Differential Diagnosis of Congenital Heart Disease. Grune Stratton, New York-London, 1966. (Yayın No. 19)

4- Schad N, Künzler R und Onat T: Diagnosi Differenziale Delle Cardiopatie Congenite. Quadri Sinottici Radiologici, Elettro-E Fonocardiografici.Societa Editrice Universo, Roma 1967. (Yayın No. 21)

5- Onat T: İstanbul Kızlarında Ergenlik Çağında Büyüme, Seksüel Gelişme ve Kemik Olgunlaşması ve Bunların Birbirleriyle İlişkileri. İstanbul Üniv. Cerr Tıp Fakültesi Yayınları Rektörlük No. 2094, Dekanlık No. 33, 254 sayfalık kitap 1975.(Yayın No. 64)

6- Onat T: Abstracts of the 14th Annual General Meeting of the Association of European Pediatric Cardiologists. Cerr Tıp Fak. İstanbul 1976 (52 sayfalık kitap Editörü). (Yayın No. 70)

7- Onat T: Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliği 14'üncü Kongresi. Tebliğ Özetleri. Matematik Araştırma Enstitüsü Baskı Atölyesi. İstanbul, 1976. (52 sayfalık kitap editörü) (Yayın No. 71)

8- Tümay S B, Cenani A, Bilger M, Onat T: Pediyatrik Genetik. Sermet Matbaası, İstanbul, 1976 (430 sayfalık kitap co-editör) (Yayın No. 72)

9- Tümay S B, Bilger M, Cenani A, Onat T: XIV. Türk Pediyatri Kongresi Tebliğler Kitabı. Sermet Matbaası (498 sayfalık kitap), İstanbul 1976. (Yayın No. 77)

10- Onat T, Ahunbay G: Juvenil Romatoid Artrit. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Rektörlük No: 2897, Dekanlık No: 86. (72 sayfalık kitap) İstanbul 1982. (Yayın No. 101)

11- Onat T: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Cilt 1 ve 2; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul. (2 ciltlik 1294 sayfalık 500'ün üstünde tablo ve resim ile 27 yazarlı kitabın editörlüğü) (Yayın No. 191)

12- Teoman Onat: Anılarım - Çocukluktan hekimliğe öğretim üyeliğinden amatör sanatçılığa, Bütün dünya kitaplığı, İstanbul 2003


Kitapta Bölümler

1- Onat T: Büyüme ve Gelişme (Pediyatri Ders Notları 1, bölüm 2) İst. Üniv. Basımevi ve Film Merkezi, 1991:(Yayın No. 147)
-Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler. 36-38
-Adolesans Çağı. 39-41
-Adolesans (Ergenlik) Çağının Psikolojisi. 42-43

2- Onat T: Dolaşım Sistemi Hastalıkları (Pediatri Ders Notları 2, bölüm 13) İst. Üniv. Basımevi ve Film Merkezi, 1991: (Yayın No. 148)
-Çocuklarda Fetal Hayattan İtibaren Kardiyovasküler Fizyoloji: 677-679
-Çocuklarda Kardiovasküler Sistem Muayenesinin Özellikleri: 680-684
-Siyanoz: 685-691
-Fallot tetralojisi: 692-693
-Ventrikül Septum Defekti: 694-695
-Atrial Septal Defektler: 696-697
-Ductus botalli açıklığı: 698-700
-Valvüler pulmoner stenoz: 701-702
3- Onat T : Pediyatriye Giriş. Ed. T. Onat: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1, Eksen Yayınları, 1996, İstanbul.s.1-2. (Yayın No. 192)

4- Onat T, A. Cenani: Pediyatrinin Tarihçesi. Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1, Eksen Yayınları, 1996, İstanbul.s.3-12. (Yayın No. 193)

5- Onat T: Çocuklarda Genel Olarak Anamnez ve Muayene Usulleri. Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul. s.32-39. (Yayın No. 194)

6- Onat T : Büyüme ve Gelişme Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1 ; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul.40-55. (Yayın No. 195)

7- Cenani A. , T. Onat, S. Hatemi: Büyüme Düzensizlikleri. Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul. s.56-77. (Yayın No. 196)

8- Yalçın E, A. Cenani, T. Onat: Motör ve Mental Gelişim ve Gerilikleri. Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul. s.78-85. (Yayın No. 197)

9- Onat T ve G. Ahunbay: Çocukluk Çağında Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları. Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 1; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul. s.540-608. (Yayın No. 198)

10- A. Cenani, T. Onat, A. Aydın: Kemik Hastalıkları ve Ortopedik Sorunlar. Ed. T. Onat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı Cilt 2; Eksen Yayınları, 1996, İstanbul. s.995-1036. (Yayın No. 199)