Biography of Prof. Dr. med.Teoman Onat

He was born on Nov.8, 1931in Istanbul. Graduated with honors from Robert College, with B.Sc., major in Natural Sciences in 1951. Studied medicine at the University of Zurich and graduated in 1957 with high honors. Received Dr. in Philosophy with the doctorate thesis "Correlation between right ventricular pressure and the electrocardiogram in children" and later worked for four years as an assistant and research fellow at the Children's Hospital of the University of Zurich. His research work was in the field of pediatric cardiology and in his last assistant year he authored a book with Schad and Künzler titled "Differential Diagnosis of Congenital Heart Disease: A Synopsis of X-ray, ECG and Phonocardiography" which was awarded The Schleussner Prize at the International Radiology Congress which met in Montreal, Canada in 1962. This book was first published by George Thieme Verlag in Stuttgart in 1963 in German and in the following four years the Spanish, English and Italian versions were published in Barcelona, Madrid, Mexico City; London, New York and Rome.

After returning to Istanbul, he founded the Pediatric Cardiology Department at the University of Istanbul in 1964, and directed it until his retirement in 1998. He became Associate Professor in 1966 and full Prof. of Pediatrics in 1971. He is among the founders of Cerrahpaşa Medical Faculty and of the "Society for the Protection of Sick Children".

He was elected President of the Turkish Pediatric Society in 1975, and Chairman of the Association of European Paediatric Cardiologists in 1976. He was awarded the Medicine Prize of Eczacıbaşı in 1976 for his longitudinal study on "Growth and Maturation of Girls from Prepuberty to Adulthood. Interrelationship between skeletal, sexual and growth parameters". He served between 1979 to 1983 at the Board of The Turkish Society for Cardiology and worked actively at the editorial board of the journal of the society, and from 1993-2000 at the editorial board of Pediatric Cardiology journal published in New York.

He worked for more than 30 years and prepared a unique and immense encyclopedic collection of over 70 volumes in the field of Medical Philately. He had many exhibitions, published many articles and won many awards on the field. In 1990 he was awarded the Myrttle Watt Journalist Prize for his publications on the field of Cardiology in Philately. He is member and author of the philatelic journals published in Germany (Philatelia Medica) and in the USA (Scalpel and tongs; American Journal of Medical Philately).

His medical publications consist of 235 papers, mostly original research articles in the fields of Pediatric Cardiology and Growth and Maturation During Adolescence. He published an original method for "Prediction of adult height based on attained height, skeletal and sexual maturation for age groups" published in Human Biology. He is a fellow of the Society of Human Biology and American Society for Human Biology. He described and is eponylically connected with three new Onat-syndromes.
In 1995 a 10-year Study "Multifactorial Analysis of Socio-economic Differences in Growth of the II. Metacarp During Female Adolescence" was awarded Prof. Haktan Scientific Research Prize.

His biography is published in many International Biography Centers and dictionaries.
His hobbies after his retirement consisting of poems, sculpture, oil-paintings, photographs and summaries of his publications can be seen by visiting his web-site: www.teomanonat.com e-mail addres is: teomanonat@yahoo.com
Considering his contributions in the field of science, he was chosen as one of Top 100 Scientists in 2007 by the International Biographical Center , Cambridge, England

He was deemed worthy of the “Call to World Peace from the Universal Brotherhood Award” in the field of Science and Research at the Nov.1, 2009 Meeting of the World Brotherhood Union Mevlana Supreme Foundation.

Prof. Dr.Teoman Onat'ın Biyografisi

Babası Türk ve Dünya Tabipler Birliği başkanı, Türkiyede 250'yi aşkın iç hastalıkları uzmanı yetiştirmiş Dahiliye şefi ve Doç.Dr. Ahmet Rasim Onat (1898-1963), annesi 9 dil bilip bunların 8'inde öğretmenlik yapmış olan Neyyire Onat (1900-1989) 'dır.
8 Kasım 1931'de İstanbul'da doğmuştur. Şişli 43. İlkokulu ve 2 yıl Alman Lisesinde hazırlık'tan sonra 1944 yılında Robert Koleje girmiş ve 1951 yılında bu kolejin Tabiî İlimler Bölümünden şeref listesine girerek mezun olmuştur. Zürich Üniversitesi Tıp Fakültesinde tahsiline 1951'de başlayarak 1957'de pekiyi derece ile bitirmiş ve hazırladığı "Çocukluk çağında kongenital kalb anomalilerine bağlı olarak sağ ventrikül basıncının arttığını aksettiren EKG işaretleri" konulu doktora tezinin kabul edilmesi ile "Dr. med" ünvanını almıştır (Yayın No. 1 ve 2).
Müteakiben Zürich Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği'nde Prof. Guido Fanconi'nin yanında 3.3 yıl Pediyatri, Prof.Dr. M.Grob yanında 3.5 ay Çocuk Cerrahisi, Prof. Otto Spühler'in yanında böbrek hastalıkları bölümünde 7 ay, Prof. Koller'in yanında 5 ay olmak üzere 4.5 yıl asistanlık süresini tamamlamıştır. Asistanlığı esnasında, aynı zamanda Zürich Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinin Kardiyoloji işlerini (Kalp kateterizasyonu ve angiokardiyografi, EKG ve fonokardiyografi) yürütmüş, bir taraftan kendi başına araştırmalar yapmış ve son yılında Schad ve Künzler ile birlikte almanca yazdığı "Kongenital Kalb Anomalilerinde Ayırıcı Tanı" monografisi 1962 yılında Montreal'da toplanan Uluslararası Radyoloji Kongresi'nde Schleussner mükâfatında birinciliği kazanmıştır (-> Yayın No. 6). Bu kitap önce Stuttgart'ta (1963) almanca, daha sonra ispanyolca (1965, -> yayın No.15), ingilizce (1966, -> yayın No. 19) ve italyanca'ya (1967, -> yayın No. 21) tercüme edilerek Barcelona, Madrid, Mexico City, Londra, New York ve Romada basılmıştır.
Dr. Teoman Onat 1962-64 yıllarında, İzmirde Yedek Subay Okulunda ve İzmit Askerî Hastanesi'nde Çocuk Mütehassısı olarak askerlik görevini yapmış, terhisinden sonra, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Kardiyolojisi Seksiyonu'nu ve 1965'ten itibaren Çocuk Kardiyoloji Polikliniği'ni kurmuştur. Çocuk Kardiyoloji Seksiyonu'nu 1964'ten beri yönetmektedir. 1966 yılı Kasım ayında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında Üniversite Doçenti olmuş bir yıl sonra açılan doçentlik kadrosuna seçilmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kurucu öğretim üyesidir.
1965'te Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay ile birlikte "İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği"ni kurmuş, aynı yıl "kamu yararına dernekler" haline girmesinde etken olmuştur. Bunu izleyen 6 yıl genel sekreterliğini yürütmüştür.
1968 yılında, Çocuk Kardiyolojisi sahasındaki çalışmaları gözönünde tutularak 'Avrupa Çocuk Kardiyolojistleri Birliği'ne üye seçilmiştir. 1972'de Üniversite Profesörlüğüne yükseltilmiştir. 1975 yılında Türk Pediyatri Kurumu Başkanlığı'na, 1975-76 yılında Avrupa Çocuk Kardiyolojistleri Birliği'nin Başkanlığına seçilmiştir. Ergenlik çağında büyüme ve gelişme sahasındaki araştırmaları Eczacıbaşı Tıp Ödülünü'nü kazanmıştır (1976).
1979-83 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulunda görev almıştır. 1993'ten itibaren Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Mecmuasının yayın kurulunda aktif olarak çalışmıştır. 1997'de Pediatric Cardiology mecmuasının editörler kuruluna seçilmiştir.
Tıp Tarihi ve pulculuğu birleştiren bir hobisi yüzünden Filatelide Tıb konusunda 1967'den beri hazırladığı 70 ciltlik bir ansiklopedi mahiyetindeki geniş koleksiyonundan yazdığı makaleler yüzünden USA'da Myrtle Watt Jurnalist ödülünü (1990) ve yurt içinde tematik koleksiyon konusunda altın madalya kazanmıştır. Bu çalışmaların daha başlangıcında iken Türk Tıp Tarihi Kurumunun üyesi seçilmiştir. Federation Internationale de Philatelie'nin Tıp ve Eczacılık konusunda Almanyadaki yayın organı olan "Philatelia Medica" nın yazarı; Amerika Birleşik Devletlerinde benzer grubun (Scalpel and Tongs)'un üyesi ve Amer.J of Medical Philately yayın organının yazarıdır (-> Medikal filatelik yayınlar). Bu konularda, Tıp Kongrelerinde hekimlere ve filatelistlere 15 kadar sergi açmıştır. Bunların arasında "Kardiyoloji ve tarihi", "Nobel ödülü alanların tıbba katkıları", "Filatelide Lepra", "Pediyatri", "Bağışıklama Tarihi ve Filateli", "Endokrinoloji Tarihi ve Filateli" konularındaki sergilerle ilgili olarak ve ayrıca "Tıbbî Kongreler" ile "Politikacı Hekimler" konularında henüz bir kopya halinde olan 8 kitabı vardır. "Filatelide Malarya" konulu Monografisi yüzünden Amerika Birleşik Devletlerindeki Malarya Filatelistleri Derneğine şeref üyesi seçilmiştir.(---resimler: kitaplar)
Çoğunluğu orijinal araştırmalara dayanan 225'i aşkın yayınının konuları daha ziyade çocuk kardiyolojisi, ergenlik çağında büyüme, seksüel gelişme ve kemik olgunlaşması üzerinedir. Erişkin boyunun öngörülebileceği orijinal metodları Human Biology'de yayınlanmıştır. Society of Human Biology ve Amer Soc. for Human Biology'nin "fellow" udur. İkisi dünya literatüründe adıyla anılan biri de Türkiyede olmak üzere üç yeni sendrom tarif etmiştir.
1995 yılında "Multifactorial Analysis of Socioeconomic Differences in Growth of the II. Metacarp During Female Adolescence" isimli araştırması Prof. Dr. Haktan Bilim Ödülünü kazanmıştır.
Almanca ve İngilizceyi pekiyi, Fransızca ve İtalyancayı orta derecede bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Biografisi "Dictionary of International Biography" International Biography Center Cambridge, 1984; "International Register of Biographies" Universal Intelligence Data Bank of America, Missouri USA; "Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi" Meydan gazetecilik ve Neşriyat Ltd şti, 1973 ve Sabah Yayınları, 1992 ansiklopedilerinde yayınlanmıştır.


Ingilteredeki Cambridge International Biography Center binlerce bilim adamı biografileri arasından Teoman Onat'ı tüm çalışmalarını göz önünde tutarak 2007 yılında "Top 100 Scientist" (ileri gelen 100 bilimadamı) olarak seçmiştir.

Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı tarafından 1 Kasım 2009 tarihinde düzenlenen “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” toplantısında Bilim ve Araştırma dalındaki ödüle layık görülmüştür.