101- Onat T, Ahunbay G: Juvenil Romatoid Artrit. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. Rektörlük No: 2897, Dekanlık No: 86. (72 sayfalık kitap) İstanbul 1982.

102- Onat T, Arısoy N, Sever L, Kutlu K, Gökçer A: Aort Kavsinin Tam Kesintisi: Biri Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül Gösteren 2 Vak'a Bildirisi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi. 13: 152-161, 1982.
Interrupted aortic arch: Report of two fatal cases

103- Onat T, Arısoy N, Sever L, Kutlu K, Gökçer A: Aort Kavsinin Tam Kesintisi: Biri Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül Gösteren 2 Vak'a Bildirisi. Türk Kardiyoloji Dern. Arşivi. 11: 69-71, 1982.

104- Onat T. Atrial Septal Defekt'in Çocukluk Çağındaki Tabii Seyri ve Prognozu. Türk Kardiyoloji Dern. Arşivi. 10: 111-113, 1982.


105- Arısoy N, Onat T, Yeker D, Boyacıoğlu Y: Travmatik Intramural Hematoma Bağlı Duodenal Stenoz. Pediyatrik Pnömoloji. Sayfa: 675-680. 20. Türk Ped. Kong. Zöngür Mat. ve Özdem Kardeşler, İstanbul-1982.


106- Onat T, Mindan E: Congenital Diverticula of the Cardiac Ventricles. IX. World Congress of Cardiology, Abtracts, Moscow, 1: 993, 1982.

107- Onat T: Filatelik Açıdan İnsanın Malarya ile Savaşı. Medicine (Hexagone) 9/46: 3-37, 1982.

108- Onat T: Çocuklarda Kardiovasküler Sistem Muayenesinin Özellikleri. 1982


109- Onat T, Kural A, Özbek U: Tüberküloz Mikrobunun Bulunuşunun 100. yılı Münasebetiyle Robert Koch. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 14/ 296-301,1983.


110- Onat T: Multifactorial Prediction of Adult Height of Girls During Early Adolescence Allowing for Genetic Potential, Skeletal and Sexual Maturity. Human Biol. 55: 443-461, 1983.

111- Onat T: Metacarpal Length and its Relationship to Socio-Economic Level in Regard to Somatic Developmental Variables in 11-Year-Old Girls XVII. International Congress of Pediatrics. 1: 145, 1983 (Abstracts of Free Papers, Manila).


112- Onat A, Onat T, Domaniç N: A Family Disclosing Discrete Subaortic Stenosis Associated with a Pattern of Extracardiac Anomalies. XVII. International Congress of Pediatrics. 1: 269, (Free papers 38-2)1983. (Abstracts of Free Papers, Manila).

113- Onat A, Onat T, Domaniç N: Discrete Subaortic Stenosis as Part of a Short Stature Syndrome. Human Genetics, 65: 331-35, 1984.

114- Onat T: Türk Filatelisindeki Bitkisel Droglar. Toplum ve Hekim, 34: 38-41, 1984.


115- Onat T, Ahunbay G: Juvenil Romatoid Artrit'in Sistemik Forması: 14 vak'anın Diğer Formalarla Mukayesesi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 16: 32-38, 1985.
Systemic form of juvenile rheumatoid arthritis. Comparison of 14 cases with other forms

116- Onat T: Adolesans Çağında Erişkin Boyunun Öngörülmesi. XXIV. Türk Pediatri Kong. Adolesanın Sağlık Sorunları. Sayfa 121-127, İst. 8-12 Temmuz-1985.

117- Onat T, Mungan A: Birinde Fallot Tetralojisi olan tek Yumurta İkizlerinde: Herediter Osteo-Onycho-Arthro-Dysplasia Sendromu. XXIV. Türk Pediatri Kongresi Adolesanın Sağlık Sorunları. Sayfa 479-484, İst. 8-12 Temmuz-1985.

118- Onat T, Ahunbay G: Pericarditis in Juvenile Rheumatoid Arthritis (Abstract) Abstracts Ass. Eur. Paed. Cardiol.1986 Dubrownik, p 33

119- Onat T, Ahunbay G: Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Saf Mitral Yetersizliğinin (MY) Uzun Vadeli Prognozu ve Bunu Etkileyen Faktörler. V. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri sayfa 39-40, 5-8 Kasım-1986

120- Onat T, Ahunbay G: Akut Romatizmal Ateşe Bağlı Aort ve Mitral Yetersizliği Birlikte Olanlarda Uzun Vadeli Prognoz. V. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri sayfa 40-41, 5-8 Kasım-1986


121- Onat T, Seven M: Disostoz ve Psikomotor Gerilikle Birlikte Değişik Sistemleri Tutan ve Ailevi Yeni bir Sendrom . 8. Pediatri Günleri. Pediatride Genetik. s. 186-190, İstanbul-1987.

122- Onat T, Çullu F: Langer - Giedion Sendromu. 8. Pediatri Günleri. Pediatride Genetik. 191-196, İstanbul-1987.

123- Onat T: Akut Romatizmal Ateş Bulgularının Değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardiyoloji. Ada ofset ve Tekno grafik. Sayfa:1-3; İstanbul-1988.


124- Onat T: Akut Romatizmal Ateşte Prognozu Etkileyen Faktörler. Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardiyoloji. Ada ofset ve Tekno grafik. Sayfa:4-5; İstanbul-1988.

125- Onat T: Atrial Septal Defektlerde Tabii Seyir ve Ameliyat Endikasyonu. Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardioloji. Ada Ofset ve Teknografik. Sayfa:20-21, İstanbul-1988.

126- Erginel A, Kazemi A, Cenani, A, Onat T: Holt-Oram Sendromu (Ekstrem Forması) Türk Pediatri Kurumu Kitap No.: 30; 26. Türk Pediatri Kongresi: Pediatrik Kardioloji. Ada ofset ve Tekno grafik. Sayfa:187-188; İstanbul-1988.

127- Onat T: Non-Post-Streptokoksik Artritler ile Akut Romatizmal Ateşteki ASO Değerlerinin Karşılaştırılması. VI. Ulusal Romatoloji Kongresi: Serbest Bildiri Özet Kitabı , Sayfa 38-39, İst-1988


128- Onat T: Kardiyoloji Tarihinden: Auguste Chauveau. Kardiyolojide Çağından 100 Yıl İleri Olan Veteriner Hekim. Türk Kardiyoloji Dern Arş 6: sayfa 75 , 1988.

129- Onat T: Mehmet Akif Ersoy. Amer J Medical Philately. 32: 63-64, 1988.

130- Onat T: Tevfik Salim Sağlam. Philatelia Medica. 71: 8, 1988 (Almanca).

131- Onat T: Posta Pullarında Bitkisel Droglar: Nerium Oleander (Zakkum). Medicine Hexagone. 16/58, 29-31, 1989.


132- Onat T: Cardiology in Philately. Scalpel and Tongs: Amer J Medical Philately. 33: 52-53, 1989 May-Jun


133- Onat T: Cardiology in Philately. Scalpel and Tongs: Amer J Medical Philately. 33: 65-71, 1989 Jul-Aug


134- Onat T: Cardiology in Philately. Scalpel and Tongs: Amer J Medical Philately. 33: 76-81, 1989 Sep-Oct.


135- Onat T, Ahunbay G: Long-Term Prognosis of Rheumatic Mitral Regurgitation: Presentation of Yearly Prognostic Regressions in Relation to Affecting Factors The Turkish Journal of Pediatrics. 31: 185-199, 1989.

136- Onat T: Arnault Tzanck (1880-1954). Philatelia Medica. 19/75: 9, 1989.


137- Onat T, Ahunbay G: Long-Term Prognosis of Rheumatic Carditis with Combined Aortic and Mitral Regurgitation. The Turkish Journal of Pediatrics. 32: 249-258, 1990.

138- Onat T: Arnold Tzanck (1880-1954) Am J Med Philately, Scalpel and Tongs 34: 13, 1990.

139- Onat T: Kalk, Heinrich (Heinz) Otto. Pilatelia Medica 20/80: 4-5, 1990.


140- Onat T, Batmaz G, Sarıoğlu A: İzole Ventrikül Septum Defektinde Tabii Seyir.Türk Kardiyoloji. Dern.: VII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Mayıs, S. 130. İzmir- 1990.


141- Onat T: Philatelic Index of Persons Contributing to Cardiology (Addenda To Scalpel and Tongs 1989) Scalpel and Tongs: Amer J Medical Philately. 34: 51-54, 1990 May-June.

142- Onat T: Medical Congresses (Philatelic Subject Index) Scalpel & Tongs : Amer J Med Philately 35: 13-17, 1991.

143- Onat T: Medical Congresses. Scalpel & Tongs : Amer J Med Philately 35: 33-35, 1991

144- Onat T: Medical Congresses .(Scalpel Subject Scalpel & Tongs : Amer J Med Philately 35: 67-69, 1991

145- Onat T: Medical Congresses .(Scalpel Subject Scalpel & Tongs : Amer J Med Philately 35: 80-87, 1991

146- Onat T: Medical Congresses .(Scalpel Subject Scalpel & Tongs : Amer J Med Philately 35: 95-100, 1991

147- Onat T: Büyüme ve Gelişme (Pediyatri Ders Notları 1, bölüm 2) İst. Üniv. Basımevi ve Film Merkezi, 1991:

148- Onat T: Dolaşım Sistemi Hastalıkları (Pediatri Ders Notları 2, bölüm 13) İst. Üniv. Basımevi ve Film Merkezi, 1991:

149- Ahunbay G, Sağın G, Onat T, Sarıoğlu A: VSD Çapının Yaş ve Büyüme ile İlişkisi (Özet) II. Ulusal Ekokardiografi Kongresi Özet Kitapçığı. Antalya, 8-10 Ekim 1991(tebliğ no. 041).

150- Ahunbay G, Sağın G, Onat T, Sarıoğlu A: Ventrikül Septum Defekti Çapının Yaş ve Büyüme ile İlişkisi. Türk Kardiyol Dern Arş. 19: 439-441, 1991.
Diameter of ventricular septal defect and its relationship to age and growth


Sayfa