Oy uğruna İstanbul

Oylar geledursun bu düzen sarsılıverdi
Cahil ile gangster ile tüm kent doluverdi
İhmal ve de ihsân ile yeksân oluverdi
Birden gecekondu ile tüm kent doluverdi

İstanbulu yangın ile deprem edemezdi
Buncâ senelerdir ve asırlar bile sürse
Ektin kötü biçtin kötü, elden ne gelirdi
Kardeş ile kardeş bile düşman oluverdi
Kim derdi ki buncâ kara günler görecekti...

Artık olan oldû, kuşa döndü dönemezsin
Bundan daha evlâ yıkamazdın, edemezdin
Oylar ise zâten idi kaybetmeğe mahkûm
Madem yapamazdın neden ettin onu mazlum

Bilsen ki ne zordur bozulandan yapabilmek
Yıkmak ne kolaydır hele bozmak bunu bilsen
Hemşehrini sevmek, bunu öğren, bunu öğret
Sonra geliversin sana oy kaygusu, sabret
(1976)

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)

***

Millî Mücadele

Müstemleke olmuş vatan elden gidecekti
Sensiz olamazdı ve peşinden gidecekti

Şansız yaşamaktan ise ölmek daha evlâ
Sancak için olmaz diyemezsin: 'bu ne sevda'

Bunsuz kalamazdın, ne de olsa yaşamazdın
Hem sen bilesin, işte bu yüzden ki kazandın

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)
***


Geri kalmışlık

Bunlar adam olmaz, adam olsa geri kalmaz
Ondan medet ummak medeniyyet ile mümkün
Bunca senelerdir geçirilmiş o deneyler
Hiç sanki bırakmaz mı acep iz o olaylar

Varsın gidiversin eli boş dönmeden insan
Ancak görebilmez ki bakarken neden insan
Yüzlerce defâ baksa da görmez ki, meğer ki
Bilsin neye bakmak, neyi görmek bi değer ki

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)


Ruh ve Hayal

(Babamı özlerken)

Ruhlar gelebilse ve beraber kalabilse
Onlar bizi görse, değişiklik izlenebilse
Sankî neden olmaz acaba hiç şakacıktan
Heyhat şakacıktan bile olmaz bu güzel şey!
İstekleri silmek de mi olmaz diyemezsin
Zira düşünürken kurabilmek elimizde
(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)


Hayat görüşleri
(Annemin felsefesi)

Bedbaht olacaksan, niye aldın bu kadar çok
Mes'ut olabilmek diyemezsin ne de zor çok
Sorsan bana, almak ile zor hazlanabilmek
Vermek ne güzel, hem ne kolay mutlanabilmek

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)

*****
"İyi, hâlâ yarı bardak doludur" der nikbin
"Aman Allah, yarı bardak bitiyor" der bedbin
Hepsi birdir ama sen seç neyi tercih etmeli
Seçenekler arasından biri kuvvet vermeli
feilâtün (failâtün) feilâtün feilâtün fâlün (failün)

*****

Toplayanlar "damla damlâ göl olurmuş" diyeler
Savuranlar "gölü versen ne olurmuş" diyeler

*****

Ana vermiş baba vermiş ama evlât bezmiş
Ana kızmış, baba kızmış bunu ancak sezmiş
Damla damla toplamışlar ki göl olsun evlâda
Bil onâ tüm gölü versen gene dê yetmezmiş
feilâtün (failâtün) feilâtün feilâtün fâlün (failün)
*****

Toptan baba oğla koca bir bağ hibe etmiş
Ondan ama bir salkımı ancak alabilmiş

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)

*****

Atamazsın, satamazsın, çocuğundur bakacaksın
Karşılıksız vereceksin, seveceksin, yanacaksın
Ama ergeç kaçınılmaz ola gerçek gelecektir:
Öğrenir öğrenivermez biraz uçmak; kaçacaktır
Gelecektir, alacaktır, gidecektir, uçacaktır

Bu senin parçacığındır ama sanmâ malındır
Kalacak sanki çocukmuş gibi davranmamalı
Kişi ayrî ise özgül kişilik almalıdır
Önceden vermeli mes'ûliyeti kavratmalı

feilâtün (failâtün) feilâtün feilâtün fâlün (failün)

*****


(1976)
Oğluma aruz vezni öğretmeye kalkışım

Bak sen beni dinle ve de öğren bu vezin ne
mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün

Oğlum çalışırsan başarırsın becerirsin
Bil kî ve de ancak çalışırsan yücelirsin

*****
Baba toplar, ana ekler gene evlât yer
Sıra gelsin ana olsun, bu sefer ol besler

*****


Hilkat Cankat Yaşat

Vahşet ile dehşet ile aşk aynı sayılmaz
Müsbet ile menfî ile din gayri tutulmaz
Versem sana bol bol kara telve ile fincan
Yapsan bu çamurdan ve hamurdan hele bir can
Canlandırabilmek ne kolaymış diyemezsin
Hem can keserekten biçerekten veremezsin
İnsan kanı yapmak ne de zor şey sayılırmış
Uğraş, didin öğren ama başkâ yapamazsın
Ancak severekten, öperekten başarırsın

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)

*****

Aşka dair

Bilsen seni sevmek, seni öpmek ne de hoştur
Bundan geri kalmış olan herşey bana boştur
Sevmek ne güzel şey, ne güzel şey sevebilmek
Bil ki sevemezsen ölüvermiş sayılırsın

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)

*****

Aşkta saadetin yolu

Bin kerre de olsa, gene koştum sana ben hep
Derdim gelecektir günü, takdir edecen hep
Heyhât ama hep boş o ümitler çıkıverdi
Zâlim, seni çoktan geri vermem gerekirdi...

Olmazsa da senlen.. ama sensiz gene olmaz
Derler ama zâten ki dikensiz de gül olmaz

Allah bilir elbet gene vardır bi kerâmet
Sabrın sonu oldur, gelir elbet ki selâmet
Bayramlaşalım gel, gene affetmelidir hep
Küskün kalamam ben, sana döndüm gene ben hep

Baksan, gözümün tâ içerinden görebilsen
Zaten o zaman sen şunu dosdoğru bilirdin:
Ancak seni mes'ut edebilmek gelir içten...

Zindan olacak hep sana dünya, sevemezsen
Gülsen bana bir kez ve de nikbin olabilsen..
Herşey, sevebilsen sana hep kâr kalacaktır
Günler sana cennet, bana cennet olacaktır.

(mefûlü mefaîlü mefaîlü feûlün)

Dünya dönüyor

Elbet gelir öncê yaşamak kuvveti sende
Sonra gelecektir güdülerden doyuvermek
Bunlar olağandır hele beklê günü sen de
Artık sanıyorsun gelecektir seni sevmek

Heyhat bitivermez, işi çoktur sıra gelmez
Ancak naza çekmê bu kadar kendini sen de
Âşık usanırsâ yaşamak kuvveti kalmaz
Zaten o zaman da tadı kalmaz seni takmaz

Olmaz bu da olmaz biriniz hiç demeyin siz
Elbet gelecektir yaşamak kuvveti önce
İzler sırasıyla doyuvermek güdü içten
Bunlar olağandır hele bekle günü sen de
Derken bulur elbet yeni maşuk gelecekte
Başlar yeniden dönmeğe dünya, ne yaparsın
Derler buna dünya dönüyor; durduramazsın


(mefûlü mefaîlü mefâîlü feûlün)İstanbulun eski yapıları

İster geliyorsan, geçiyorsan ve otursan
Dur ey hele bir bak, neredeysen ne yaparsan
Durdurmalı bir kaç kere vaktî ve zamanı
Baksan sağa tarih, sola tarih ve eserler
San'at dolu tarih dolu, ders almalı derler
Sordun mu ki kimler gelivermiş geçivermiş
Sordun mu ki binler nice ders almaya gelmiş
Yoktur gene vaktin, bakamazsın göremezsin
Hem durmalı, durdurmalı vaktinle mekânı
Bir sormalı, öğrenmeli kavranmalı hepsi
Bak gör o zaman sen ne eserler bulacaksın
Yoktur buna payan, buna donmuş kalacaksın
Dimdik kalabilmek neye hastır kime yardır
Öğrenmede bilmekte bunu fâide vardır
Sordun mu ki kalmaz niye başkâ yapıdan yar
Ancak büyük işler kalacaktır dededen kâr


(mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün)

*****