99- Arısoy N, Onat T, Ezer G, Ulukutlu L, Boyacıoğlu Y, Sever L: Bir Kronik Granülomatoz Hastalık Olgusu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 12: 70-77, 1981.

12.5 yaşında bir erkek çocukta yurdumuzda ilk kez olarak kronik granulomatoz hastalık bildirilmektedir. Olgunun özelikleri alışılmıştan geç başlaması, pulmoner aspergilloz ve buna bağlı torasik cilt altı abselerle beraber gitmesi, ayrıca omurgalarda litik lezyonlar göstermesidir. Konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir.
99- Anahtar kelimeler: Çocukta kronik granulomatoz, aspergilloz, kemik değişiklikleri.