98- Onat T: Türk Çocuklarında Seksüel Gelişme. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi. 16: 55-59, 1980.

Türk Pediyatri Kurumunun Pediyatrik Endokrinoloji Kursu çerçevesinde Türk çocuklarındaki seksüel gelişme normları verilen 50 dakikalık bir konferansın kendi ve Neyzi ve arkadaşlarının çalışmalarına dayanan 4 tablo, 11 kaynak içeren 5 sayfalık bir özetinden ibarettir.
98- Anahtar kelimeler: Sekonder seks karakterleri, menarş yaşı, sosyo-ekonomik düzey. Adolesans.