97- Onat T, Arısoy N, Yılmaz O: Pulmoner Venlerın sağ Superior Vena Cava'ya Total Transpozisyonu ve bu Bölgede Darlık. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Sayfa 37, 1979 (1980'de basıldı)

96 no'lu yayınının özetinden ibarettir.
97- Anahtar kelimeler: Pulmoner venöz dönüş anomalisi, pulmoner ven darlığı, röntgen, EKG, hemodinamik, angiokardiyografi.