96- Onat T, Arısoy N, Yılmaz O: Anevrizmatik Pulmoner Venlerin Sağ Superior Vena Cava'ya Dönüşü ve Bölgede Darlık. Cerr. Tıp Fak. Der. 10/3: 156-171, 1979.

Vena cava superior'a girişte, darlıkla birlikte pulmoner venlerin total anormal dönüşü olan ve buna bağlı olarak şimdiye kadar rastlanmamış anevrizmatik variköz pulmoner venleri bulunan bir vak'anın klinik, hemodinamik, angiokardiyografik ve otopsi bulguları sunulmuştur. VCS'a girişte saptanan darlığın pulmoner venöz dönüşe önemli bir engel teşkil etmediği, bu yüzden pulmoner hipertansiyon teşekkül etmeden pulmoner akımın çok arttığı, sağ ventrikülün önemli bir hacim yükü altında bulunduğu bu vak'ada saptanan aşırı variköz pulmoner venlerin ayrıca birlikte giden primer bir bozukluk olduğu kanısı uyanmıştır. Bu vesile ile total pulmoner venöz dönüş anomalisi gösteren 900'den fazla vak'aya dayanarak konunun klinik bulguları, embriyolojik gelişimi, anatomik şekilleri ve sıklıkları, pulmoner venöz dönüşe engel olan ve olmayan gruplarda hemodinamik ve 380 vak'adaki operasyon sonuçları derlenip tartışılmıştır.
96- Anahtar kelimeler: Pulmoner venöz dönüş anomalisi, pulmoner ven darlığı, röntgen, EKG, hemodinamik, angiokardiyografi.