95- Arısoy N, Onat T, Aktan K, Tüzüner N: Aorto-Pulmoner Fenestrasyon. XVII. Türk Pediyatri Kongresi. 79-88, Sermet Matbaası, İstanbul 1979.

Klinik, kalp kateterizasyonu, cerrahi ve otopsi bulguları ile bir aortopulmoner fenestrasyon vak'ası bildirilmiş ve bu nadir anomali hakkındaki literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.
95- Anahtar kelimeler: Kongenital kalp anomalisi, aorto-pulmoner fenestrasyon, patolojik anatomi.