93- Onat T, Kural B, Ahunbay G, Yafet D: Post-Streptokoksik Akut Glomerulonefritte Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Seyri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 22/4: 258-280,1979.

92 no'lu yayındaki bulgular Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Nefroloji Ünitesinin Mayıs 1977'de hazırladığı "Türkiyede Çocukluk Çağı Böbrek Hastalıkları Epidemiyolojisi Simpozyumu"nda sunulmuş ve bu nedenle ayrıca bu grubun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisinde yayınlanmıştır.
Bu konuda yapılmış en geniş klinik araştırmadır.
93- Anahtar kelimeler: Akut glomerulonefrit, röntgen bulguları, plevra mayi birikimi, hipervolemi, kardiyovasküler tutulum.