91- Onat T, Kaptagel-Ilal G, Enbiyaoğlu G, Mahmutoğlu M, Uçtum N: Ergenlikdeki Somatik Büyüme ve Olgunlaşmanın Psikolojik Gelişmeye Etkisi XVIII. Türk Pediyatri Kongresi. Türk Çocuğunun Sağlık Sorunları 211-228. Özdem Kardeşler Matbaası. 1979.

1979'da Psychother. Psychosom. 32: 313-321'de ingilizce yayınlanan araştırma (no.90) aynı yıldaki 18. Türk Pediatri Kongresinde türkçe olarak bildirilmiş ve daha ayrıntıları ile yayınlanmıştır.
Üç grafik, 11 tablo ve 14 kaynak içeren 18 sayfalık araştırma ile normal varyasyon içersindeki somatik olgunluğu geri olanların, ilerilere göre gerek zekâ, gerekse davranışlarının farklı olmadığı ortaya konmuştur. Oysa ebeveynin sosyo-kültürel seviyesi çocuğunun aldığı zekâ toplam puanını anlamlı bir düzeyde etkilediği ortaya çıkmıştır.
91- Anahtar kelimeler: Zekâ, anksiete, nörotiklik, introversiyon, extroversiyon, kemik olgunluğu, seksüel olgunluk, ağırlık, boy, sosyo-ekonomik düzey.