89- Onat T: Yenidoğanın Kalb Hastalıklarında Teşhis Güçlükleri. "Perinatoloji". XVI. Türk Ped. Kong. 1: 23-26, Işık Matbaacılık, İstanbul-1978.

1977'de 16. Türk Pediyatri Kongresinde verdiği konferansın 4 sayfalık bir derlemesinden ibarettir. Kaynak verilmemiştir.
89- Anahtar kelimeler: Yenidoğan, kardiyovasküler sistem.