88- Onat T, Arısoy N, Eskinazis N: Homozygot Betahiper-lipoproteinemi (Özet). Sayfa 11, I. Ulusal Kardioloji Kongresi, Serbest Bildiri Özetleri, Bilgehan Matbaası, Bornova 1978.

Ayrıntılar için No. 94'e bakınız
88- Anahtar kelimeler: Xantom, hiperlipemi, çocukta koroner yetersizlik ve infaktüs.