87- Onat T, Kural B, Ahunbay G, Arısoy N: Cardiovascular Findings in Acute Glomerolnephritis (AGN). European Journal of Cardiology. 5/3: 293, 1977.

75 nolu kongre kitap özeti daha sonra bu dergide yayınlanmıştır.
87- Anahtar kelimeler: akut glomerulonefrit, kardiyovasküler tutulum, hipertansiyon, hipervolemi, EKG.