86- Onat T, Ayataç O: Cardiac Findings in Children with Progressive Muscular Dystrophy. European Journal of Cardiology. 5/3: 283, 1977.

30, 31 ve 38 nolu yayınlarda ayrıntıları sunulan bulgular Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliğinin 1976 yılı kongresinde sunulmuş ve bunların özeti yukardaki uluslararası mecmuada yayınlanmıştır.
86- Anahtar kelimeler: kardiyomiyopati, musküler distrofi, EKG,