85- Onat T, Ahunbay G, Arısoy N: Akut Romatizmal Ateşte SGOT ve SGPT Enzimlerinin Kalb Musabiyeti Yönünden Değeri. İst. Çocuk Kl. Der. 13/2: 82-90, 1977.

32 karditli ve 14 karditsiz 46 akut romatizmal ateşli hastada, hastalığın başlangıcında SGOT ve SGPT değerleri karditlilerde karditsizlere göre daha yüksek değerler göstermekle beraber farklar anlamlı bulunmamıştır. Hastalığın prognozu veya kalp kasının tutulması yönünden hastalığın başlangıcında bu enzimleri tayin etmekle pratik bir katkı elde edilmediği sonucuna varılmıştır.
Akut romatizmal ateşte kalp tutulması bakımından kontrollü orijinal bir araştırmadır.

The SGOT and SGPT values, determined in the acute phase of 32 patients with carditis and 14 patients wihout carditis showed no significant differences in respect to patients with congestive heart failure, carditis or no cardiac involvement. Thus, it is suggested that SGOT and SGPT determinations do not contribute to the practical question of cardiac involvement.

85- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, SGOT ve SGPT enzimleri.