84- Arısoy N, Onat T, Sarıaslan M, Ahunbay G: Ventriküler Septum Defekti olan bir Myositis Ossificans Progressiva Vak'ası. İst. Çocuk Kl. Der. 13/1: 37-47, 1977.

Ventrikül septum defekti ve myositis ossificans progressiva gösteren 8 yaşındaki bir vak'a takdim edilmiş ve hastalığın etyolojisi, patogenez, histopatoloji, klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi sorunları yönlerinden, son yayınların ışığında tekrar gözden geçirilmiştir. VSD'nin birlikte bulunuşu tesadüfe bağlanmıştır.
84- Anahtar kelimeler: Myositis, röntgen, ventrikül septum defekti