8- Onat T: Radyolojik Kemik Yaşı Tayini Sureti İle Çocuklarda Erişkin Boyunun Öngörülmesi. Tedavi ve Klinik. 2: 27-31, 1965.

Bu makalede erkek ve kızların büyüme hızları ve sol el bilekteki kemik olgunlaşması normları bildirildikten sonra Bayley-Pinneau metoduna göre kemik olgunluğunun ileri, normal ve geri olanlarda 6 ayda bir varıldığı erişkin boyu yüzdeleri verilmiştir. Buna göre erişkin boyunun sol el bilek grafisindeki kemik yaşı, kronolojik yaş ile boydan öngörülebileceği metod sunulmuştur. O tarihte kullanılan güvenilir tek metodun nasıl uygulanacağı öğretilmeye çalışılmıştır. Bir araştırma değildir, fakat kendisinin ilerde geliştireceği metodlara temel teşkil etmiştir.
8- Anahtar kelimeler: Erişkin boyunun öngörülmesi, G-P kemik yaşı, Bayley-Pinneau metodu. Derleme.