7- Onat T: Çocukluk Çağında Romatizmal Karditin Teşhisi. III. Türk Ped. Kurumu Semineri. 3: 23-30, Çelikcilt Basımevi İstanbul, 1964.

Seminerin genel konuları arasında yer alan bu yazıda geniş literatüre dayanarak romatizmal ateş teşhisinde rol oynayan klinik, radyolojik, elektrokardiyografik ve laboratuvar kriterleri gözden geçirilmiş, bunların prognoz tayinindeki değerleri tartışılmış ve romatizmanın, kalb iştiraki olan diğer kolagenozlardan ayırıcı vasıfları üzerinde durulmuştur. 8 sayfalık yazı 6 tablo, 11 literatür kaynağı içeren bir derlemedir.
7- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, derleme.