79- Onat T, Sarıaslan M: İstanbul Kız Çocuklarında yıl İçindeki boy Temposunun Varyasyonları ve Bunun Meteorolojik Değerlerle İlişkisi (özet). XIV. Türk Ped. Kongresi "Tebliğler" 209, Sermet Matbaası, İstanbul, 1976.

Cerr. Tıp Fak. Der. 6: 191-202, 1975'te yayınlanan araştırmanın 14. Türk Pediyatri Kurumunun Kongresi münasebetiyle verdiği konferansın bildiriler kitabındaki yayınlanmış özetinden ibarettir (No.66'ya bakınız).
79- Anahtar kelimeler: Büyüme hızı, meteorolojik değerler.