78- Onat T: Erişkin Boyuna Genetik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkileri (özet). XIV. Türk Ped. Kongresi "Tebliğler" 208, Sermet Matbaası, İstanbul 1976.

Cerr Tıp F Der 6: 58-65, 1975'te yayınlanan araştırmanın 14. Türk Pediyatri Kurumunun Kongresi münasebetiyle verdiği konferansın bildiriler kitabındaki yayınlanmış özetinden ibarettir (65 No.'ya bakınız).
78- Anahtar kelimeler: Erişkin boyu, ebeveyn boyu, sosyo-ekonomik düzey