76- Onat T, Kural B, Ahunbay, G, Arısoy N: Akut Glomerulonefritte Kardiyo-vasküler Bulgular (Özet). Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliği 14. Kongresi, Tebliğ Özetleri, 24, Matematik Araştırma Enst. Baskı Atölyesi. İst. 1976.

74 no.lu yayının Türkçesidir.
76- Anahtar kelimeler: Akut glomerulonefrit, toraks röntgen bulguları, plevral mayi birikimi, hipervolemi. EKG