75- Onat T, Kural B, Ahunbay, G, Arısoy N: Cardio-vascular Findings in Acute Glomerulonephritis (Özet). 14th Annual General Meeting of the Aassociation of European Paediatric Cardiologists, 1976.

Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde yatarak incelenip tedavi edilen 10 yıllık 318 vak'aya dayanan bir klinik çalışmada, akut glomerulonefritte rastlanılan kardiyovasküler bulgular yukardaki uluslararası kongrede bildirilmiş ve kitabında özet olarak yayınlanmıştır.
Sistemik kan basıncı, röntgende kalp büyüklüğü, konjestiyon, hipervolemi ve bunların seyri üstünde durulmuştur. Vak'aların çoğunda gözlenen ve çabuk geri giden kardiyo-vasküler bulguların hipervolemiye dayandığı ve genellikle kardiyotonik tedavinin gerekmediği vurgulanmıştır.
Bu konuda yapılmış en geniş klinik araştırmadır.
75- Anahtar kelimeler: Akut glomerulonefrit, toraks röntgen bulguları, plevral mayi birikimi, hipervolemi, EKG