74- Onat T, Ayataç O: Çocukluk Çağında Progresif Musküler Distrofide Kalb Musabiyeti (Özet). Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliği 14. Kongresi, Tebliğ Özetleri, 3, Matematik Araştırma Enst. Baskı Atölyesi. İst. 1976.

73 no.lu yayının Türkçesidir.
74- Anahtar kelimeler: Progresif musküler distrofi, kardiyomiyo
pati. EKG, genetik.