73- Onat T, Ayataç O: Cardiac Findings in Children with Progressive Muscular Dystrophy (Özet) 14th Annual General Meeting of the assoc. European Paediatric Cardiologists. 3, 1976

30, 31 ve 38 nolu araştırmalarda elde edilen bulgular Avrupa Çocuk Kardiyologları Birliğinin 13.cü toplantısında bildirilmiş ve yayınlanan yukardaki kitapta özetlenmiştir.
73- Anahtar kelimeler: Progresif musküler distrofi, kardiyomiyopati. EKG, genetik.