69- Onat T: Prediction of Adult Height of Girls Based on the Percentage of Adult Height at Onset of Secondary Sexual Characteristics At Chronological Age and Skeletal Age. Human Biol. 47: 117-130, 1975.

Bu araştırmada longitudinal olarak erişkin boyuna varılıncaya kadar izlenen kızlarda, geri dönülerek sekonder seks karakterlerinin ilk başladığı dönemde varılan erişkin boyu yüzdeleri hesaplanarak, bu belirtilerin başladığı dönemdeki boydan erişkin boyunun öngörülebileceği orijinal bir metod geliştirilmiştir. O esnadaki yaş da ayrıca durumu anlamlı olarak etkilemektedir. şöyle ki, sekonder seks karakterinin erken başladığı durumlarda, geç başlayanlara göre daha düşük bir EB %'sine varılmaktadır. Böylece bundan sonra atılacak boyu ve varılan erişkin boyu yüzdesini o esnadaki yaş da etkilemektedir.
Kronolojik yaşta ve kemik yaşında varılan boydan hesaplanacak olan erişkin boyunun standart hatası, sekonder seksüel gelişmenin başlangıcında varılan boydaki ile karşılaştırıldığında, sonuncusunun hatası kronolojik yaşta varılanınkinden çok daha düşük ve kemik yaşında varılanınkine yakın olarak bulunmuştur.
Üç grafik, 6 tablo ve 19 kaynak içeren 14 sayfalık bu yayında geliştirilmiş bulunan orijinal metoda göre, sekonder seks karakterinin başlangıcı büyüme süresini, o esnadaki yaşta varılan boy ise büyüme hızını gösterdiği için, erişkin boyunu etkileyen büyüme süresi ve hızı gibi iki önemli faktör içerildiğinden metodun hatası nisbeten düşük olmaktadır. Bu çalışmayla sekonder seks karakterlerinde varılan boydan öngörülen erişkin boyunun kemik yaşındakinden elde edileninki kadar güvenilir olduğu ilk olarak ortaya konmuştur. Sekonder seks karakterlerinden erişkin boyunun öngörülebileceği ilk orijinal metoddur. Kendisi bunu daha sonra geliştirerek multifaktöryel olarak öngörülen erişkin boyunun 1983'teki başka bir orijinal metodunda kullanmıştır (-->Yayın no. 110).

Growth and sexual development of 119 normal girls aged 8.5 to 13.4 years were followed for 7 years at 6-month intervals until adult height (AH) was reached. The % of AH attained and its variations at onset of secondary sex characters and at 6-month intervals of chronological age (CA) as well as at skeletal age (SA) was calculated.he correlation and regression studies showed that %AH attained is dependant on age of onset of sexual development as well as the rate of skeletal development; i.e., those who attain a maturity index early, have reached smaller % of AH in relation to age of onset of sec.sex characters. The SDs of attained % AH in relation to age of onset of SSCharacters were much smaller compared to those based on CA and at about the same level as those based on SA.
The comparison of the standard errors of methods based on the onset of SSCharacters, SA and CA showed that the AH of these girls could be estimated from the height attained at onset of SSCharacters with an error which is much smaller than that based on height at CA and about equal to that based on SA.


69- Anahtar kelimeler: Erişkin boyunun öngörülmesi, sekonder seks karakterleri, menarş, kemik yaşı, kronolojik yaşlarda varılan erişkin boyu yüzdesi.