68- Onat T: Akut Romatizmal Ateşte Patogenez. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 5: 36-41, 1975.

Bu yayında akut romatizmal ateşin patogenezi 20 kaynak verilerek 6 sayfada derlenmiştir.
68- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, patogenez derlemesi