67- Onat T, Ahunbay G: Akut Romatizmal Ateş. İst. Çocuk Kl. Mecm. II: 1-27, 1975.

7 tablo, 36 kaynak içeren 27 sayfalık bu çalışmada kliniğin 1965-74 yıllarında Cerrahpaşa Çocuk Kliniğinde yatan ve bu dönemde izlenen 191 Akut Romatizmal Ateşli hastanın bulgularına dayanarak konu ayrıntılarıyla derlenmiştir. Majör ve minör belirtiler ile kardit bulgularının sıklığı ve özellikleri, laboratuvar bulgularının değerlendirme sonuçları verilmiş ve o zamana kadarki 36 önemli literatür kaynağı mukayeseli olarak sunulmuştur.
67- Anahtar kelimeler: Akut romatizmal ateş, patogenez, belirtiler, prognoz, tedavi.