66- Onat T, Sarıaslan M: İstanbul Kız Çocuklarında Yıl İçindeki Boy Temposunun Varyasyonları ve Bunun Meteorolojik Değerlerle İlişkisi. Cerr. Tıp Fak. Der. 6: 191-202, 1975.

Bu araştırmada prepüberteden itibaren 84 kız çocuğunda boy, mayıs ve kasım aylarında 7 yıl süre ile izlenmiştir. Bunlarda İstanbul için güneş, ısı yağış, bağıl nem gibi meteorolojik değerlerin önemli derecede farklı olduğu mayıs-kasım ile kasım-mayıs arasında boy artış farkları büyüme temposu da gözönünde tutularak araştırılmıştır.
Mayıs-kasım ve kasım-mayıs dönemleri arasında elde edilen farklar gerek genel olarak 502 mayıs-kasım döneminin 476 kasım-mayıs dönemine göre mutlak değerler bakımından, gerek en hızlı büyüme döneminden önce ve sonraki yıllardaki gruplar arasında, gerekse büyüme temposunun arttığı, sabitçe olduğu veya azaldığı dönemlerde anlamlı değildir ve kişisel varyasyon o derecede değişiktir ki, mayıs-kasım döneminde yıla oranla atılan boyun nisbeti % 4.6 veya %94 arasında oynayabilir.
Diğer taraftan, tempo artış ve azalışının dönemler arası farkı önemli derecede etkilediği tesbit edilmiştir. Bu sebeple sezonun büyümeye etkisi incelenirken kişisel büyüme temposunun önemi belirtilmiştir.
Altı tablo ve 35 kaynak içeren 12 sayfalık bu araştırmada varılan sonuçlara göre boy artışına güneş, ısı, yağış, bağıl nem ve hava basıncı gibi meteorolojik değerlerin etkisi çok değişkendir. Arada tesbit edilen farklar tamamen anlamsızdır. Buna karşılık kişinin büyüme temposunun artma veya azalma döneminde olması sonuçları etkilemektedir.

Height was followed up for 7 years in 84 girls from puberty onwards in the months May and November. These six-monthly periods in Istanbul were significantly different in respect to meteorological values such as sun-shine. Temperature. Rain and humidity. The difference in rate of growth in stature between the pediods May to November and Nov. To May were analyzed considering also the individual rate of growth. The difference in rate of growth between the 502 May-Nov. And 476 Nov.-May periods were not statistically significant. The gain in weight in the compared groups in relation to yearly growth varied greatly. Analysis ofthe individual periods of pubertal growth acceleration and deceleration showed that the difference in rate of growth is influenced greatly by comparing the consecutive six- monthly periods either in acceleration or deceleration, i.e., favoring the second period during acceleration and the first during deceleration.
It is concluded that the rate of growth is not significantly dependant on meteorological values such as sun-shine, humidity, rain and that the studies on seasonal variations should consider the individual rate of growth.

66- Anahtar kelimeler: Adolesanda büyüme hızı, meteorolojik değerler