65- Onat T: Erişkin Boyuna Genetik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Etkileri. Cerr Tıp Fak. Der. 6: 58-65, 1975.

Bu araştırmada 45'i yüksek, 54'ü alt-orta sosyo-ekonomik seviyemizi teşkil eden kızda anne-babaları ile kendilerinin erişkin boyları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Varılan sonuçlara göre, kızların erişkin boyu (159.8 ±6 cm) anne ve babaları ve her ikisinin boyları ile anlamlı olarak bağıntılar göstermekle beraber genetik etkideki kişisel varyasyon geniştir (±5.1 ile ±5.5 cm). Annelere göre kızlarda boy 2 cm kadar daha uzun olmaktadır. Burada da kişisel varyasyon geniştir (SD= ±7 cm).
Yüksek sosyo-ekonomik seviyede kızlar ile ebeveyn boyu ortalaması arasındaki korelasyon katsayısı alt-orta seviyeye göre çok daha yüksektir. Uzun ebeveyne sahip kızların boyu, düşük sosyo-ekonomik seviyede anlamlı olarak daha kısa kalmaktadır. Dolayısıyla beklenen genetik potansiyel kötü çevrede ortaya çıkamamaktadır. Erişkin boyuna hem genetik, hem de çevresel faktörler etkilidir.
Üç grafik, 1 tablo ve 9 kaynak içeren 8 sayfalık bu araştırma ile erişkin boyunda genetik potansiyelin ortaya çıkabilmesi için sosyo-ekonomik şartların uygun olmasının gerektiği ispatlanmaktadır.
65- Anahtar kelimeler: Erişkin boyu, ebeveyn boyu, sosyo-ekonomik düzey, genetik büyüme potansiyeli.