64- Onat T: İstanbul Kızlarında Ergenlik Çağında Büyüme, Seksüel Gelişme ve Kemik Olgunlaşması ve Bunların Birbirleriyle İlişkileri. İstanbul Üniv. Cerr Tıp Fakültesi Yayınları Rektörlük No. 2094, Dekanlık No. 33, 254 sayfalık kitap 1975.

İstanbul kızlarında 8.5-13 yaşlarından itibaren alt-orta sosyo-ekonomik ve üst düzeyde mixed-longitudinal olarak 7 yıllık süre ile boy, ağırlık, sekonder seksüel gelişme, menarş, kemik yaşı izlenmiş ve bu gelişmelerin yaşları ile varyasyonlarına ait nomogramlar çıkarılmıştır. Ayrıca bütün büyüme ile ilgili değişkenlerin birbirleriyle bağıntıları ve bunları etkileyen faktörlere ait regresyonlar, büyüme hızı, değişik parametrelerde varılan erişkin boyu yüzdeleri ve bunlardan erişkin boyunun öngörülebileceği muhtelif metodlar 13 bölümlük 113 grafik 79 tablo, 61 kaynak içeren 254 sayfalık bir kitap halindedir. TBTAK, TAG 48 nolu proje olarak bilinir. Türk kızlarındaki bu büyük longitudinal büyüme ve olgunlaşma çalışması 1976'da Eczacıbaşı Bilim Ödülünü kazanmış ve bir çok bilimsel yayına temel teşkil etmiştir ve halâ da etmektedir (--> 175-177, 200-201).
64- Anahtar kelimeler: Adolesans çağı, longitudinal büyüme, sekonder seks gelişimi, menarş yaşı, kemik olgunluğu, sosyo-ekonomik düzey, erişkin boyunun öngörülmesi.