63- Onat T, Ertem B: Istanbul Kız Çocuklarında Seksüel Gelişme: III. Aksiller Pilosite Gelişimi ve Bunun Belirme Yaşının Vücut Ölçüleri, Kemik Yaşı, Menarş, Aksiller Gelişme Süresi ve Sosyo-Ekonomik Seviye ile İlişkileri. Cerr. Tıp Fak. Der. 5: 36-50, 1974.

Memleketimizin alt-orta sosyo-ekonomik seviyesini temsil eden 91 ve en üst seviyemizde bulunan 50 kız öğrenci 6 ay aralarla aksiller kıllanma bakımından 7 yıl takip edilmiştir. Bulgulara göre aksiller kılların belirdiği 2 SD sınırları 10.3 ile 13.6 yaşı arasındadır. Bu, genellikle pubik pilositeden 0.86 ve göğüs gelişmesinin başlangıcından 0.56 yıl sonra başlamaktadır. Total aksiller pilosite gelişme süresi 3.43±0.75 yıl tutmakta olup, bu süre gelişmenin başlangıç yaşı ile ters orantılı gitmektedir (r= -0.47). Aksiller pilosite gelişimi pubik pilosite, göğüs gelişimi ve menarş yaşı ile çok anlamlı olarak bağıntılıdır. Aksiller kılların başlamasından menarşa kadar geçen süre 1.44 ±0.81 yıl olup, bu süre aksiller pilositesi gecikenlerde daha kısadır (r= -0.41).
Aksiller pilositenin belirdiği esnada ağırlık 33.86±4.7 kg etrafında sabittir. Pilositenin belirmesi öncelikle ağırlık, sonra boy ve kemik yaşında ileri olanlarda daha erkendir. En iyi korelasyon I. falanks sesam kemikciğinin belirmesi iledir (r= +0.58). Sosyo-ekonomik seviye düştükçe, aksiller pilosite gelişimi daha geri kalmaktadır. Bu gerilik aksiller gelişmenin başlangıcında 1.5 yıl iken gelişmenin sonuna doğru 0.75 yıla inmektedir.
Onüç grafik, 3 tablo ve 6 kaynak içeren 15 sayfalık bu çalışma Türk kızlarında longitudinal izleme sonucu aksiller kılların gelişme standardını çıkaran, ayrıca bunun sosyo-ekonomik düzey, büyüme hızı ve kemik olgunluğu ile ilişkilerini inceleyen orijinal bir araştırma ürünüdür.

A 7 year follow up study was undertaken in 91 girls representing the low-middle and 50 the highest socio-economic level of Turkey.The normal limits (2SD) of appearance of axillary hair (AH) was between 10.3 and 13.6 years. AH followed the appearance of Phair by 0.86 years and the appearance of the B bud by 0.56 years. The total duration of AH development was 3.43 (SD 0.75) years and this correlated inversely with the age of onset of its onset ( r -0.47) . Age at onset of AH was very significantly related to the ages of PH and B bud and menarche. The time interval from appearance of axillary hair to menarche was 1.44 (SD 0.81) years and this interval was inversely related to the age of onset of AH ( r: -0.41).
The age of appearance of AH was inversely correlated with the rate of growth in weight , height and skeletal maturation.


63- Anahtar kelimeler: Aksiller kılların gelişimi, sosyo-ekonomik seviye, sekonder seksüel karakterler, menarş yaşı, kemik yaşı, boy, ağırlık.