61- Onat T, Ertem B: Istanbul Kız Çocuklarında Seksüel Gelişme: I. Pubik Pilosite Gelişimi ve Bunun Belirme Yaşının Vücut Ölçüleri, Kemik Yaşı, Menarş, Pubik Gelişme Süresi Ve Sosyo-Ekonomik Seviye ile İlişkileri. Cerr. Tıp Fak. Der. 5: 1-17, 1974.

Bulgulara göre pubik kıllanma gelişiminin başlangıcı İstanbul kız çocuklarında 9.5 ile 12.7 yaşları arasında değişip erişkin safhaya kadar gelişme süresi 2.4 ile 5.6 yıl arasında oynamaktadır. Bu süre başlangıç yaşı ile anlamlı olarak ters orantılı gitmekte, erken başlayanlarda daha uzun sürmektedir. Pubik kılların belirmesi öncelikle boyda, sonra ağırlık ve kemik yaşında ileri olanlarda erkenleşmekte; tersine durumda daha gecikmektedir. Sosyo-ekonomik seviye yükseldikçe pubik pilosite daha erken belirmektedir. Bunun nedeni, pubik kılların genellikle belirdiği sabit belirli vücut ölçülerine bunların daha erken varmasıdır. Boyda, ağırlıkta ve kemik yaşında ileri olanlar ve yüksek sosyo-ekonomik seviyedekiler anlamlı olarak menarşa daha erken varmakta ve püberteyi daha önce bitirmektedirler. Pubik kıllanmayı etkileyen faktörler gözönünde tutulacak olursa, İstanbul kız çocuklarında bu gelişme, anglo-sakson toplumlarına nazaran daha erken olmaktadır.
Onbeş grafik, 4 tablo ve 12 kaynak içeren 17 sayfalık bu çalışma Türk kızlarında longitudinal izleme sonucu pubik kılların gelişme standardını çıkaran, ayrıca bunun sosyo-ekonomik düzey ve büyüme hızı ve kemik olgunluğu ile ilişkilerini inceleyen dünya için de orijinal bir araştırma ürünüdür.

A 7 year follow up study was undertaken in 91 girls representing the low-middle and 50 the highest socio-economic level of Turkey. The pubic hair (PH) appeared between ages 9.5 and 12.7 years. Total duration of PH development varied between 2.4 and 5.6 years and was inversely related to the age of appearance of PH. The age at onset of PH correlated inversely with the rate of growth and skeletal development. PH appeared earlier in girls who were advanced in height, weight and skeletal age as well as in higher socio-economic level. These girls reached menarche earlier and finished adolescence at a younger age.

61- Anahtar kelimeler: Pubik kılların gelişimi, sosyo-ekonomik seviye, sekonder seks karakterleri, menarş yaşı, kemik yaşı, boy, ağırlık.