60- Cenani A, Onat T, Hatemi S, Sarıaslan M, Emin V: Atrio-Digital Displazi (Holt-Oram Sendromu). İst. Çocuk Kl. Mecm. 10/4: 245-250, 1974.

Radius hipoplazisi ve baş parmak eksikliği ile tek atrium gösteren bir vak'a sunulmaktadır.
60- Anahtar kelimeler: Parmak anomalisi, radius hipoplazisi, tek atrium, EKG.