6- Schad N, Künzler R und Onat T: Differentialdiagnose Kongenitaler Herzfehler. Synopsis von Röntgenbild Elektrokardiogramm und Phonokardiogramm. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1963. 450 Sayfalık Kitap.

963 şekil, 1000 küsur literatür kaynağı içeren 454 sayfalık bu kitap basit röntgen grafileri, EKG ve fonokardiyogramla kongenital kalb anomalilerinde ayırıcı tanı konusunu işlemektedir.
Önce radyolojik muayene metodları ve normaldeki radyografik bulgular, sonra hemodinamik kaideler belirtildikten sonra, röntgen, EKG ve fonokardiyogram ile ayırıcı tanı kriterlerine girilmektedir. Bundan sonraki bölümde, kongenital kalb anomalileri hemodinamik yükün yerine, tipine ve ağırlık derecesine göre takdim olunmaktadır. Her bölümün sonunda aynı tip hemodinamik yükün, değişik ağırlık derecelerindeki vak'aların radyografileri angiokardiyogram ile izah olunmakta ve birlikte EKG ile fonoları çok kaliteli resimlerle sunulmaktadır. Son bölümde süt çocuğunun büyük kalbi, diğer yaşlardaki kardiomegali, yükün tipi ve siyanoz konularında ayırıcı tanıda pratik faydalı tablolar sunulmaktadır (No 15,19,21).

Kitabın özelliği, basit radyografiler, EKG ve fonokardiyogramla teşhise ve anomalinin ağırlık derecesine ulaşma yolunu didaktik ve demonstratif olarak yeni bir tasnifle belirtmesidir. Hemodinamik etüdlerden edinilen tecrübelerden sonra klinik bulguların daha iyi değerlendirilebileceği tebarüz ettirilmektedir. Eser, muhtevası ve baskı kalitesi bakımından üst değerde bir çalışma olduğu gibi, 1962'de X. Uluslararası Radyoloji Kongresinde birincilik armağanı (Schleussner) kazanmıştır. Copyright hakkı mahfuz kalmak üzere ilerde belirtilen İspanyolca, İngilizce ve İtalyanca tercümelerinin baskıları yapılmıştır.
6- Anahtar kelimeler: kongenital kalp anomalileri, EKG, Röntgen, fonokardiyografi, ayırıcı tanı.

Bu kitap, ilişikte geniş listesi sunulan değişik dilde 55 yabancı ve 1 yerli mecmuada özetlenmiş ve hayli methedilmiştir. Meselâ Amer. J. Cardiology'de (Mart 1964) Arthur Grishman:
"Kongenital kalb hastalıklarının ayırıcı tanısı, geniş ve teferruatlı radyografik, elektrokardiyografik ve fonokardiyografik disküsyonlarla bir "exper" olarak takdim edilmektedir. Bütün metin açık ve öğretici olup çok sayıdaki grafik ve şekiller kitabın kullanılışını kolaylaştırmaktadır. "süt çocuğunun büyük kalbi" ve "çocukların büyük ve küçük kalbi" isimleri altındaki ayırıcı tanı tabloları çok değerli olup muhakkak ki çocuk kardiyoloji bakımından öğretime girecek vasıftadır.
Kitap bilime çok önemli bir katkı yapmakta ve bu yüzden hararetle tavsiye olunmaktadır. Text iyi organizedir; 963 gibi yüksek sayıdaki şekil ve resimler kitabın değerini arttırmaktadır" denmektedir.

Yine Monatschrift für Kinderheilkunde (Haziran 1964) eleştirisi:
"Kardiyologlar tarafından "kongenital kalb anomalilerinde angiokardiyografi atlası" ile tanınan Künzler ve Schad, bu sefer T. Onat ile birlikte fevkâlade güzel bir çalışma kitabı çıkarmışlardır. Kitap başlığındaki sınırın haricine ancak klinik, hemodinamik ve ameliyat endikasyonu bakımından değerli bilgi vermek için çıkmaktadır. Ayırıcı tanıya ait tablo ve şekiller, metnin olduğu gibi, çok değerlidir. Kitap bir çalışma kitabıdır ve Helen Taussig, Kjellberg et. al ve Keith et al gibi kitapların arasında yer almağa namzettir"

Sovyet aylık bulletin (No 5, 1964) ise, eserin çocuk mütehassıslarına, kardiolog cerrah ve radyologlara kaçınılmaz bir yardımcı alet olacağını ve enternasyonel radyoloji kongresinde birincilik mükâfatı kazanan bu eserin, rusçaya çevrilmesinin zorunlu olduğunu ileri sürmektedir.

Almanyada Georg Thieme'de 1963'de yayınlanan Kitap hakkında tıbbî mecmualarda çıkmış kritiklerin listesi aşağıda sunulmuştur:

o Amer. J. Cardiol. (Mart 1964) Arthur Grishman New York
o Monatschrift für Kinderheilkunde. (Haziran 1964) E. Keck. Heidelberg
o Klinische Wochenschift. (Aralık 1964) Grosse-Brockhoff.-Heidelberg
o Zentralblatt f. d. ges. Radiologie. (şubat 1964) Abart. Heidelberg
o Kongress Zentralbl. f.d. ges. Med. u. i. Grenzgebiete. (Mart 1964) K.Holldack
o Der Internist. (Haziran 1964) D. Michel. Heidelberg
o Zentralblatt f. d. ges. Kinderheilk. (Ocak 1964). Buchs. Heidelberg
o Der Radiologe. (şubat 1965) Loogen. Heidelberg
o Deutsche Med. Wocschrift. (Mayıs 1964) Schaub. Stuttgart
o Thoraxchirurgie u. Vascul. Chir. (şubat 1964) H. Schwarz. Stuttgart
o Fortschritte aus dem geb. d. Röntgenstrahlen u. Nukl. Med. (şubat 1964) Zsebök.
o Archiv f. Kinderheilkunde. (Ocak 1964) J. Störmer. Stuttgart
o Strahlentherapie. (Mart 1966) D. von Keiser. München
o Pediatr. Praxis. (Mart 1964) H.G.W.; München
o Mediz. Klinik 59/24/1964. H. Julich. München
o Internistische Praxis. (şubat 1964) H.F. ; München
o Hamburger Aerzteblatt. (Nisan 1964) H.-J. Hauch. Hamburg
o Der aerztl. Dienst. (Eylül 1964) Wirth. Darmstadt
o Zeitschrift f. Kreislaufforschung. Okt. 1964. M. Holzmann. Darmstadt
o Der Chirurg. (Temmuz 1964) Kremer. Berlin
o Zeitschr. f. Altersforschung. (şubat 1965) H. Böhme. Dresden
o Radiology. (Mart 1964) Detroit
o Amer. Heart Journal. (Nisan 1964) St. Louis
o Wiener Klin. Wochenschrift. 77/18/1965. F. Kaindl. Wien
o Wiener Med. Wochenschrift (Eylül 1964) R. Wenger. Wien
o Wiener Zeitschr. f. Innere Med. (Kasım 1964). F Kaindl. Wien
o Sağlık Dünyası (Ocak 1964) Suat Efe. İstanbul
o Revue Medical de la Suiss Romande. (Mart 1964) Schaerer. Lausanne
o Praxis. 17/1964 W.A. Fuchs. Bern
o Biologia Neonatorum. 5 şubat 1964) R. Salzberg. Basel
o La Semaine des Hopitaux. 40/44/1964. M.G.; Paris
o Actualitès Cardiologiques et angiol. Internat. (Nisan 1964) M.G.; Paris
o Le poumon et le coeur. (Nisan 1964) P. Weiller. Paris
o Coeur et Med. Int. (Ocak 1964) Paris
o Biuletyn Glownej Bibliot. Lekarskiej. (şubat 1964) J. Bewkiewicz. Warschau
o Monatsbull. "Neuebücher aus dem Ausland" No.5, 1964. M.A. Kon; Moskova
o Nederlands Tijdschrift voor Geneskunde. (Ocak 1964) K.K. Bossina. Amsterdam
o Folia Medica Neerlandica. (Nisan 1965) G.A.C. Bosch. Hearlem
o Harefuah. (şubat 1964) Tel-Aviv
o Japanese Medical Journal (2077/3/1964) Tokyo
o Tidskrift f. d. Norske, Laegeforening. (Aralık 1965) J.R. Myhre. Oslo
o Nordisk Medizin. 71/25/1964. Sven Paulin. Stockholm.
o Magyar Radiologia. (Ocak 1964) Sugâr Eva.
o Orvosi Hetilap. 105/34/1964. F. Renèe. Budapest
o Medizinski Pergled. 17/2/1964. E. Hebel. Novisad
o Medicinski Arhiv. (Nisan 1964) M. Perinovic. Sarajevo
o J.A.M.A. (vol. 199 Mart 1967) Donald C. Fyler. Boston
o American Heart Journal (Ocak 1967) New York
o Annals of Internal Medicine (vol. 66 şubat 1967) E.L.Petry Indianapolis
o Archives of Internal Medicine (vol: 120; Ağustos 1967) W.H. Wehrmacher New York
o Biological Abstracts (Ocak 1967) E. Bernstein New York, London
o Excerpta Medica, Section 18, Abstract No. 2962 (Eylül 1967)

o The Journal of the American medical Association, (Kasım 1967) D.C. Fyler, Boston