5- Tümay S B, Bilger M, Aykan T B, Onat T, Hatemi N: Abdominal Situs Inversus Associated with a Rare Congenital Heart Disease and Levocardia. New Ist. Contrib. to Clinic Sci. 5: 133-149, Istanbul, 1962.

Bu makalede, büyük damarların transpozisyonunda pek seyrek rastlanan pulmoner atrezi ve mitral stenoz bulgularının kombinasyonu dolayısıyla bilinen embriyogenetik sınıflandırmaya sokulamayan levokardi ile müterafik bir parsiyel situs inversus vak'ası ve otopsi bulguları tarif olunmakta ve anomalinin embriyogenetik oluşumu tartışılmaktadır. Kazuistik mahiyette olan bu yayın 9 resim, 17 literatür kaynağı ve 17 sayfadan ibaret olup ender bir vak'a bildirisidir.
5- Anahtar kelimeler: Situs anomalileri, kongenital mitral stenoz, levokardi.