59- Onat T, Ertem B: Adolescent Female Height Velocity: Relationships to Body Measurements, Sexual and Skeletal Maturity. Human Biol. 46: 199-217, 1974.

Altı aylık aralarla longitudinal olarak izlenen kızlardaki yıllık büyüme hızı, bunun maksimuma vardığı dönemdeki yaş ve hızı, bunların sekonder seks karakterinin başlaması ve menarş ile ilişkileri, o esnada varılan kemik yaşı ve erişkin boyu yüzdesi gibi önemli değişkenlerin dağılımları sunulmuştur. Ayrıca sekonder seks karakterlerinin başladığı yaştan büyüme hızının zirvesine varılacak yaşın hesap edilebileceği regresyonlar ve bunların standart hataları verilmiştir.
Yedi grafik, 7 tablo, 13 kaynak içeren 19 sayfalık bu araştırmada pübertedeki büyüme hızı ve zirveye varma yaşlarının her türlü değişkenlerle olan zaman ilişkileri ve bunların korelasyonları bildirilmiştir. Sadece yurdumuzdaki normların çıkarılması orijinalliğinin dışında konunun bütün parametreleri ile incelendiği en geniş ve o derecede katkılarla dolu bir çalışmadır.

Height velocity during adolescence was studied longitudinally for 7.5 years in 65 İstanbul girls from the lower-middle socio-economic level. The magnitude of PHV did not correlate with age at PHV, with the ages at onset of sec.sexual characteristics, nor with the attained height, weight and skeletal age at PHV, but with age of menarche. Growth rate after PHV was found to be very significantly and inversely related with age of PHV.
Adult height did not vary significantly in regard to age of PHV, since slower rate of growth with increasing age of PHV was compensated by a longer period of growth until PHV, during which a correspondingly greater height was attained. The age of adolescent growth spurt correlated with height, weight and skeletal age attained at PHV and more so with the ages of onset of sec.sex. characters and menarche. The skeletal and sexual development attained at PHV was not constant and increased with increasing age of PHV. The variations of the intervals between ages of onset of sec.sex.characters to PHV were great enough to suggest that response to growth is not necessarily followed by a simultaneous response in sexual development and vice versa.


59- Anahtar kelimeler: Pübertede büyüme hızı en hızlı büyüme yaşı ve miktarı (PHV), sekonder seks karakterleri, menarş yaşı, varılan erişkin boyu yüzdesi, kemik yaşı, kemik olgunluğu