56- Onat T: Türk Filatelisinde Tababet. Image Roche. 15: 1973.

Tıp tarihi ile ilgili bu yayında Homer, Bergama Asklepiyon'u, Eusculap, Farabi, Selçuklu ve Osmanlı hastaneleri, Merkez Muslihittin Efendi, Hafsa Sultan, Fuzuli, Kâtib Çelebi, çiçek aşısı, Dr. Keçecizade Mehmet Fuat Paşa, Dr. Abdullah (Macarlı), Marko Paşa, Besim Ömer Akalın, Dr. Refik Saydam, Prof. Mazhar Osman, Mehmet Akif, Dr. James Naismith, Benjamin Franklin, Marie Curie gibi kişilerin katkıları ile tüberküloz pulları ve posta damgaları sunulmuştur.
56- Anahtar kelimeler: medikal filateli, tıb tarihi, Türk hekimleri, Selçuklu ve Osmanlı hastaneleri,