55- Onat T: Prediction of Adult Height of Girls from Skeletal Age. Summaries of Sci. IX. Meditterenean and Middle Eastern Padiatric Congress. 165-167, 1973.

Longitudinal izleme sonucunda 70 alt-orta sosyo-ekonomik ve 49 üst düzeyde 14 yaşından küçük ve büyüklerde kemik yaşı ve hızına göre varılan erişkin boyu yüzdelerinin korelasyonlarına dayanarak kemik yaşları ve kemik olgunlaşma hızında varılan boydan erişkin boyunun öngörülebileceği regresyonlar sunulmuştur. Bunların standart hataları kemik yaşı hızı dikkate alındığında daha küçülmektedir. Bu metodun uygulanabilmesi için kızın yaşı, kemik yaşı ve bu esnadaki boyunun bilinmesi yeterlidir.
Bu metod ile yukardaki sekonder seks gelişmesinin başlangıcında varılan boydan öngörülen erişkin boyu arasındaki farklar mukayeseli olarak 1975 yılında Human Biology 46: 199-217'de ayrıntıları ile sunulmuştur (Yayın no. 69). Daha sonra her 6 kronolojik aylık dilimlerde bütün faktörleri içeren, dünya için orijinal bir metodu 1983 yılında geliştirerek Human Biology'de yayınlamıştır (-->Yayın no. 110).
55- Anahtar kelimeler: erişkin boyunun öngörülmesi, kemik yaşı, kemik yaşında varılan erişkin boyu yüzdesi, kemik olgunlaşma hızı.