54- Onat T: Prediction of Adult Height From Height Attained at Onset of Secondary Sexual Characteristics in Girls. Abstracts of Free Communication, İst. University, Ist. Med. Fac. 2nd Scientific Congress, 1973. p. 27

Kızlarda yaptığı longitudinal inceleme sonucu büyüme nihayete erdiğinde saptanan erişkin boyundan geri gidilerek her 6 altı aylık dönemde varılan erişkin boyu yüzdesi (EB %) hesaplanmıştır. Ayrıca ilk olarak pubik ve aksiller kıllar ile göğüs tomurcuğunun geliştiği ve menarş esnasında varılan EB %'leri ile varyasyonları ilk olarak bildirilmiş ve bunlardan erişkin boyunun öngörülebilceği orijinal bir metod geliştirilmiştir. Burada sekonder seks karakterlerinin bir olgunluk göstergesi olarak kalan büyüme süresi ve o sıradaki kronolojik yaşta varılan boydan büyüme hızı gibi iki önemli faktör bilindiğinden, EB öngörülebilmekte ve metodun hatası kronolojik yaşta varılan boydan hesaplanandan daha düşük olmaktadır. Bu orijinal metoda ait preliminer çalışma daha geliştirilerek 1975 yılında Human Biology 46: 199-217'de ayrıntıları ile sunulmuştur (-->69 nolu yayın).
54- Anahtar kelimeler: erişkin boyunun öngörülmesi, sekonder seks karakterleri belirdiğinde varılan boy, varılan erişkin boyu yüzdesi.