53- Onat T: Mikroskopun Gelişimi ve Filateli. Cerr. Tıp Fak. Der. 3: 125-130,1972.

Mikroskopun tarihi gelişimi filatelik belgelerle sunulmuştur. Bunların arasında önemlileri Galile, Descartes, Robert Hooke, E. Toricelli, C. Huygens, Newton, L. Euler, E. Abbe, Carl Zeiss vs'nin katkıları bildirilmektedir.
53- Anahtar kelimeler: Medikal filateli, tıb tarihi, mikroskop