50- Onat T, Ertem B: Menarş Yaşının, Kemik Yaşı ve Kemik Yaşı Temposu ile İlişkileri Tübitak III. Bilimsel Kongresi Tebliğ Özetleri. 46-47, 1971.

TBTAK tarafından desteklenen ve bu kurumun III. Bilimsel Kongresinde tebliğ edilen 5 sene süreli bu longitudinal araştırmada 1/3'ü üst, 2/3'ü alt-orta sosyo-ekonomik seviyeyi temsil eden 100 kız çocuğunda menarş yaşı ile sol el bilek radyogramlarındaki kemik yaşı, kemik yaşı temposu ve bazı spesifik kemiklerin olgunlaşma yaşları arasındaki bağıntılar incelenmiştir. Menarş yaşını daha dakik tayin edebilecek kemik yaşı kriterleri ve formülleri sunulmaktadır.
Adolesans çağında seksüel ve kemik olgunluklarının gelişmesinin birbirleriyle olan ilişkileri inceleyen hem bilime hem de Türk kızlarının gelişmesi hakkında katkılar getiren önemli bir çalışmanın özetidir. Daha ayrıntıları içeren geniş bir şekli 1973 yılında Cer Tıp Fak Dergisinde (No:57) yayınlanmıştır (Yayın No:175 ve 1995'te J Am Human Biol ).
50- Anahtar kelimeler: Menarş yaşı, kemik yaşı, kemik olgunlaşma hızı.