49- Onat T, Ertem B: Kız Çocuklarında Pübertedeki en Hızlı Büyüme Yaşının, Sekonder Seksüel Belirtilerinin Başlama Yaşları, Menarş Yaşı, Kemik Yaşı ve Vücut Ölçüleri İle İlişkileri. Tübitak III. Bilimsel Kongresi Tebliğ Özetleri. 45-46, 1971.

TBTAK tarafından desteklenen bir araştırmaya ait olan bu çalışmada alt-orta sosyo-ekonomik seviyeden 81 kız öğrencinin büyümeleri, sekonder seksüel gelişmeleri ile el ve bilek radyografileri 6 aylık dönemlerle 5 yıl takip edilmiş ve pübertedeki en hızlı büyüme yaşları ile sekonder seksüel belirtilerin başlama yaşları, menarş yaşları ve bunların varyasyonları tesbit edilmiştir. Bu olgunluk belirtilerinin en hızlı büyüme ile bağıntıları araştırılmıştır. Sonuç olarak, pübertedeki en hızlı büyüme (PHV) yaşının, korelasyon sırasıyla menarş yaşı, göğüs gelişmesinin başlama yaşı, kemik yaşı, aksiller ve pubik kıllanmanın başlama yaşı ile doğru orantılı, boy ağırlık ve kemik yaşındaki ilerilik ile ters bağıntılı gittiği tesbit edilmiştir.
Sabır ve titizlikle izlenerek yürütülen bu araştırma uzadıkça ileride daha başka yayınlara temel teşkil eden önemli longitudinal bir büyüme etüdüdür. 1974'te Human Biology'de ve 1975'te TBTAK kitabında daha geliştirilerek yayınlanmıştır (Yayın No. 57, 59, 62-65'e bakınız).
49- Anahtar kelimeler: Pübertedeki en hızlı büyüme (PHV), sekonder seksüel karakterlerin başlama yaşı, menarş yaşı, kemik yaşı.