47- Onat T, Ayataç O, Kazancıgil A: Pectoralis Majör Adalesi Eksikliği ve İpsilateral Göğüs Hipoplazisi. Haseki Tıp Bülteni. 9: 91-98, 1971.

Bu yazıda, çok ender rastlanan ve pectoral kas eksikliği ile göğüs hipoplazisi bulunan bir vak'a sunulmaktadır. Mamma gelişmesindeki eksikliğin genel gelişme ve hormonlara bağlı olmadığı bu nadir durumda mezodermal adale yokluğunda ektodermal göğüs gelişmesini nasıl etkileyebileceği embriyolojik yönden izah edilmekte ve bu tip anomalilerin görülme şekli ve sıklıkları literatüre göre derlenmektedir.
2 resim, 2 radyografi, 3 şekil, 1 tablo, türkçe, ingilizce özet, 9 literatür kaynağı içeren 8 sayfalık bu yayın bu tip bir vak'anın memlekitimizde ilk yayınlananı olduğu gibi anomalinin patogenezini embriyolojik yönden izah etmesi bakımından orijinaldir.

A rare disease involving the absence of the pectoral muscle and hypoplasia of the ypsilateral mamma was presented. Although the secondary sexual and hormonal development was normal, the brest on the side where the muscle deficiency was present did not develop. The authors stressed that the condition is due to the deficiency of development of the mesenchymal blastema

47- Anahtar kelimeler: Göğüs tomurcuğunun gelişmesi, unilateral göğüs hipoplazisi, pectoral kas gelişmesi, Poland sendromu, embriyoloji.