44- Onat T, Bilger M, Tümay S B, Özker G: Friedreich Ataksisi. İst. Çocuk Kliniği. 6: 55-63, 1970.

1 resim, 3 radyografi, 2 EKG, ingilizce özet ve 6 literatür referansı içeren 8 sayfalık bu kazuistik yayında nadir rastlanan ve değişik semptomalojisi yüzünden muhtelif cephelerden bazı hastalıkları taklid eden bir Friedreich ataksili vak'a bildirilmiştir. Hastalığın bulguları, seyir ve prognoz literatür derlemesine dayandırılarak tartışılmaktadır.
44- Anahtar kelimeler: Friedreich ataksisi, EKG
.