42- Onat T, Ayataç O, Saka C, Tümay S B, Tümay M T: Çocuklarda Toraks Grafisindeki Kardiovasküler Ölçülerin Yaş, Boy, Kilo ve Vücut Alanı ile İlişkileri. İst. Tıp Fak. Mec. 33: 384-401, 1970.

3-14 yaşlarındaki 180 normal çocukta derin inspirasyonda elde edilen toraks grafilerindeki kardiovasküler ölçüler hesaplanmış ve bu ölçülerin yaş, boy, ağırlık ve vücut alanı ile ilişkileri incelenmiştir. Yaş, vücut alanı ve vücut ağırlığına göre radyolojik nomogramlar ve büyüme parametreleri ile korelasyonları sunulmuştur. Ayrıca kardiovasküler ölçülerin yaşa bağlı regresyon eğri ve formülleri verilmiştir. Kardiovasküler ölçüler en iyi vücut alanı ile bağıntılı bulunmuş, bunu sırasıyla vücut ağırlığı, boy ve yaş takip etmiştir. Vücut ölçüleri ile en iyi bağıntılı kalb ölçüsü longitudinal uzunluk ve kardiyak alan olmuştur. Kardiyak alan, kalbin longitudinal uzunluğu ve açısı, toraks genişliği, transversal kalb kutru, kardiotorasik oran ve nihayet damar bandının birbirleri ile ve vücut ölçüleri ile olan bağıntıları tartışılmıştır.
5 tablo, 8 grafik ve 1 şekil ile 22 literatür kaynağı içeren 18 sayfalık bu araştırmada geniş bir istatistiksel analiz sayesinde pratik olarak kullanılabilecek şekilde takdim edilen çocuklardaki radyolojik kalb ölçülerinin nomogramları ve verilen formüller literatür için orijinaldir.
42- Anahtar kelimeler: Yaşa bağlı rayolojik toraks genişliği, kalbin transversal kutru, kardiotorasik oran, akciğer damarları, kalp konfigürasyonu, vücut alanı.