40- Onat T, Tümay M T: The Influence of the Respiratory Phase on Cardiothoracic Ratio (CTR) in Children. Cardiovascular Research, Brit. Med. Ass. (VI World Congress of Cardiology) 241, London l970.

180 normal çocukta kardiotorasik oran (KTO) inspirasyonda ve ekspirasyonda hesap edilmiş ve diafragma seviyesi ile KTO arasında çok anlamlı bir bağıntı bulunmuştur. Bunun üzerine her diafragma seviyesinde rastlanan KTO dağılımı elde edilerek nomogram çıkartılmıştır. Ayrıca belirli bir solunum safhasında elde edilen kardiotorasik orandan istenilen diafragma seviyesinde olması icap eden KTO'nın bulunabileceği iki regresyon formülü sunulmuştur.
Tamamen orijinal olan bu çalışmanın sunduğu nomogramlar ve metoda göre değişik solunum safhalarında yakalanan kalb gölgesinin standardize olma imkânı ortaya çıkmakta ve bu sayede yanlışlıkla kalb büyüklüğü teşhisini önleyebilecek yol gösterilmektedir. Londra'daki Dünya Kardiyoloji Kongresinde sunulan sonuçlar özet halinde basılmıştır. Ayrıntıları içeren makale 1970'te New Yorkta Cardiology mecmuasında yayınlanmıştır (Yayın no. 41).
40- Anahtar kelimeler: Yaşa ve nefes alış verişe bağlı toraks genişliği, kalbin transversal kutru, kardiotorasik oran, akciğer damarları, kalp konfigürasyonu.